Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Zero-emissie zone, uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

01 juli 2024

De gemeente Leeuwarden zet in op duurzaam verkeer en vervoer. Daarnaast willen we een aantrekkelijke en bereikbare Leeuwarder binnenstad 

waar het voor iedereen prettig verblijven is. Met een zero-emissiezone kunnen we onze binnenstad leefbaar houden. Bestel en vrachtauto‚Äôs zijn in een zero-emissiezone alleen nog welkom als zij rijden op elektriciteit of waterstof, dus zonder uitstoot van CO2.

Uitnodiging inloopbijeenkomst voor ondernemers

Datum: donderdag 11 juli
Tijdstip: 17:00 - 19:30 uur
Locatie: Z-gebouw, Zaailand106 - Leeuwarden
U kunt binnenlopen op een moment dat u past.

Om 17:30 uur en om 18:30 uur is er een presentatie over de zero-emissiezone en het onderzoek naar de invoering in Leeuwarden en de mogelijke aanpak en gevolgen. Voor en na deze presentaties kunt uuw individuele vragen over uw eigen situatie stellen aan medewerkers van de gemeente en in gesprek gaan over eventuele zorgen, uitdagingen en kansen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de inloopbijeenkomst door een mail te sturen naar mobiliteit@leeuwarden.nl.
Kunt u donderdag 11 juli niet? Meer informatie en het onderzoeksrapport vindt u op www.leeuwarden.nl/mobiliteit. U kunt ook uw vragen of suggesties voorafgaand rechtstreeks met een medewerker van Gemeente Leeuwarden delen. U kunt hiervoor contact opnemen via: mobiliteit@leeuwarden.nl.

Lees in deze link de volledige nieuwsbrief over de invoering van de zero-emissie zone in de Leeuwarder binnenstad.

zero_em_foto-2adb67aa Zero-emissie zone, uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. - Bedrijvenvereniging De Hemrik