Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Voorlichtingsbijeenkomst gemeentelijk inkoopbeleid op 21 november, 16.00 uur

24 oktober 2023
Gemeente Leeuwarden werkt graag samen met lokale ondernemers.
Maar hoe komt u als lokale ondernemer in beeld bij de gemeente en waar moet u rekening mee houden? En hoe kan de gemeente (beter) rekening houden met haar lokale ondernemers? In deze bijeenkomst licht de gemeente de mogelijkheden om zaken met de gemeente te doen en haar inkoopbeleid toe.

De vernieuwde DALO – dé database waar lokale ondernemers zich kunnen registreren wordt toegelicht. Stel u heeft een installatiebedrijf en u wilt de gemeente graag als klant. Dan kunt u zich inschrijven in de vernieuwde DALO. Of u bent een aannemer en wilt graag meedoen aan de aanbesteding. Is de DALO dan ook de juiste route? En wat als de gemeente opdrachten Europees moet aanbesteden?
Dat én meer vertellen we u graag op dinsdag 21 november. Natuurlijk willen we ook graag van ondernemers horen hoe we beter rekening kunnen houden met de wensen van lokale ondernemers.

Inkoopbeleid
Eén van de speerpunten van ons inkoopbeleid is circulair inkopen. Als gemeente zien we de noodzaak om steeds meer over te gaan naar een circulaire economie. Steeds vaker vragen we om circulaire oplossingen om zo de markt in beweging te brengen en circulaire innovatie te stimuleren. Het inkoopbudget fungeert hiermee als een vliegwiel voor een circulaire economie. Graag vertellen wij tijdens de bijeenkomst welke ambities we hebben en welke stappen we de komende tijd willen nemen.

Welkom bij It Swettehûs
Wij verwelkomen u graag op een bijzondere locatie: It Swettehûs: hét circulaire icoon van Fryslân. Dit gebouw is volledig energieneutraal en voor een groot deel circulair. Zo zijn aquathermie en hergebruik van meerpalen en stalen damwanden enkele voorbeelden van circulariteit. De nieuwe bedieningscentrale van 40 Friese bruggen is daarmee een aansprekend voorbeeld van hoe circulaire ambities en dromen concreet zijn geworden.

Onderdeel van het programma is een rondleiding door het gebouw.

Programma
16.00 uur Inloop
16.30 uur Inkoop(beleid) en de DALO, presentatie door gemeente Leeuwarden
17.15 uur Netwerkborrel en rondleiding door It Swettehûs
18.15 uur Einde Praktische informatie

Datum: dinsdag 21 november 2023 Tijdstip: 16.00 - 18.15 uur

Locatie: It Swettehûs, De Vogelweg 9, Leeuwarden

Aanmelden voor de bijeenkomst graag vóór 17 november via de mail aanmeldeneconomie@leeuwarden.nl onder vermelding van bedrijfsnaam, uw naam en het aantal personen

Wij kijken ernaar uit u dinsdag 21 november te treffen!

Met vriendelijke groet,

Team Economische Zaken                                  Team Inkoop
it_swettehus-429dcd4d Voorlichtingsbijeenkomst gemeentelijk inkoopbeleid op 21 november, 16.00 uur - Bedrijvenvereniging De Hemrik