Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Themabijeenkomst "Inkoop en Ondernemers, zakendoen met de overheid"

18 maart 2024
(tekst gemeente Leeuwarden)
Geachte ondernemer,
De gemeente Leeuwarden werkt graag samen met bedrijven uit de regio.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden of het leveren van goederen. In de bijgevoegde infographic leest u hoe u in beeld kunt komen en zaken met ons kunt doen.
Het is belangrijk voor ons als gemeente om ons te houden aan de beleidsregels voor inkoop en aanbesteding, zoals vastgesteld door de Europese wet- en regelgeving. Zo zorgen we ervoor dat ondernemers gelijke kansen hebben op opdrachten van de gemeente. In de infographic treft u informatie aan over de mogelijkheden, inclusief de vernieuwde DALO (Database lokale ondernemers).

Speerpunt duurzaam inkopen
We vinden het belangrijk om bij te dragen aan een duurzame economie: het verminderen van grondstofverbruik, biodiversiteitsverlies en ontbossing. Het Rijk wil een vermindering van 50% in primair grondstofverbruik tegen 2030 en een ‘volledig circulaire’ economie in 2050. Op lokaal niveau werken we mee aan deze doelstellingen. Daarom vragen we bij het uitbesteden van opdrachten steeds vaker naar circulaire en groene oplossingen. Zo brengen we de markt in beweging en stimuleren we circulaire innovatie.

17 april themabijeenkomst ‘Inkoop en Ondernemers, zakendoen met de overheid’

Hoe kunnen ondernemers en overheid beter samenwerken? Daarover gaan we graag in gesprek tijdens een afwisselende bijeenkomst op dinsdagmiddag 17 april.U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Samen met inkopers van uiteenlopende overheidsorganisaties uit Noord-Nederland maakt u kennis met actuele aspecten van het inkoopvak. We organiseren deelsessies: AI (Kunstmatige Intelligentie) en aanbesteden, maatschappelijke impact en meerwaarde creëren als ondernemer en ‘eerste hulp bij aanbesteden’. De bijeenkomst vindt plaats in stadsschouwburg de Harmonie.
Voor meer informatie over het programma en om u aan te melden kunt u gebruik maken van deze link:
bit.ly/inkoopevent

Vragen of advies?
Mocht u naar aanleiding van deze brief of de informatie in de infographic nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling inkoop via e-mail: inkoop@leeuwarden.nl.

Met vriendelijke groet,

Team inkoop en Team Economische zaken
gem_lwd-ca60b0c8 Themabijeenkomst  "Inkoop en Ondernemers, zakendoen met de overheid" - Bedrijvenvereniging De Hemrik