Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Stroomnetverzwaring op de Hemrik

29 februari 2024

Liander is voornemens om een nieuwe middenspanningskabel aan te leggen rondom bedrijventerrein de Hemrik in Leeuwarden. Graag informeren wij over de geplande werkzaamheden en wat dit voor het bedrijventerrein betekent.

Waarom werkt Liander aan het elektriciteitsnet?Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in de regio Friesland. Het elektriciteitsnet is op dit moment overbelast. Om dat op te lossen gaat Liander het middenspanningsnet de komende jaren verzwaren door extra kabels aan te leggen. Door de kabels te verzwaren, vergroten we de capaciteit van het elektriciteitsnet en verminderen we de overlast voor duurzame energie zoals zonnepanelen. Eén van deze nieuwe kabeltracés loopt door het bedrijventerrein de Hemrik.
In samenwerking met de gemeente Leeuwarden treffen we momenteel voorbereidingen voor de werkzaamheden. We werken het technisch ontwerp uit en stemmen dit af met de gemeente.

Wat merkt uw bedrijf ervan?We leggen kabels bij voorkeur zoveel mogelijk in de wegbermen en in openbare grond. Het kan echter voorkomen dat hier geen ruimte beschikbaar is door de aanwezigheid van andere kabels en leidingen in de ondergrond. In die gevallen wijken we uit naar particuliere grond. Mocht dit nodig zijn, dan nemen we daarvoor contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
Op de afbeelding hieronder is het voorlopige tracé weergegeven. Let op, dit is een voorlopig tracé en wordt nog aan gewerkt.

kaart behorende bij brief


Wanneer starten de werkzaamheden?
Naar verwachting kunnen we in het najaar van 2024 starten met de aanleg van de kabel. We informeren u hier tijdig over. Tot die tijd zijn we druk bezig met de voorbereidingen. U kunt al eerder werkzaamheden van ons aantreffen, zoals het maken van proefsleuven en het uitvoeren van onderzoeken.

Programma NuLelieDe werkzaamheden worden verricht vanuit het Liander programma NuLelie. In dit programma wordt het elektriciteitsnet versterkt in de regio’s Friesland en de Noordoostpolder. Liander werkt samen met de aannemers Alsema, Van Vulpen en MUG Ingenieursbureau. U kunt alvast een kijkje nemen op onze website: www.liander.nl/hemrik.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het mailadres leeuwarden@nulelie.nl, of telefoonnummer 0594-552440.

Volg ons via de Liander BouwApp
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rondom Leeuwarden de Hemrik maken wij gebruik van de Liander BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.
De Liander BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

f032431a-84a5-25cd-cb23-7e1e053008c0 Stroomnetverzwaring op de Hemrik - Bedrijvenvereniging De Hemrik


* Scan de QR-code, of ga naar de appstore
   om de app gratis te downloaden
* Zoek in de app naar Netuitbreiding Leeuwarden Hemrik
* Open het project en klik op ‘volgen’
* Selecteer betreffende doelgroep

45f9e054-88a1-795d-cafc-495703432b97 Stroomnetverzwaring op de Hemrik - Bedrijvenvereniging De Hemrik
 
liander-5471c6a1 Stroomnetverzwaring op de Hemrik - Bedrijvenvereniging De Hemrik