Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Nieuwe voorzitter bed.ver. de Hemrik

22 mei 2023
Na vele jaren deel te hebben uitgemaakt van het bestuur, heeft Herman Kiestra besloten om meer tijd voor zichzelf in te ruimen en te stoppen als voorzitter. John Laridon, Tuinen met Gevoel, zal de voorzittershamer overnemen van Herman.
John is met zijn bedrijf al weer enige jaren gevestigd aan de Pallasweg 4. Niet alleen worden er tuinontwerpen gemaakt maar ook de realisatie wordt ter hand genomen.
Tevens zal Meryl van Vliet, Sup Loods, het bestuur komen versterken. Sinds drie jaar is de Sup Loods gevestigd aan de Ceresweg 18, van waaruit de webshop wordt gerund en ook SUP-lessen worden gegeven.

Het bestuur ziet er voor komend jaar als volgt uit: John Laridon, voorzitter, Bernarda Reijneker, penningmeester en de leden Camiel Hoogland, Meryl van Vliet, René Tuinenga en Tjitse Bouma.
HEMRIK_logo-ff916839 Nieuwe voorzitter bed.ver. de Hemrik - Bedrijvenvereniging De Hemrik