Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Machtigingsformulier Liander

27 mei 2022
Alle leden hebben via de mail  een link naar het machtigingsformulier ontvangen zodat het E-team van de Hemrik gegevens kan opvragen bij Liander betreffende gas- en elektriciteitsverbruik.

Het E-team bestaat uit:
Arne Brouwers (Haaima Hylkema), Harm Mink (parkmanager), Jan Slager (Vriezon), Johan Meijer (P de Vries), René Tuinenga (Lodema) en Teake Damstra (Koninklijke Damstra).

Om in te kunnen spelen op de elektriciteitsproblematiek is een eerste inventarisatie van het huidige verbruik noodzakelijk. Daarbij komen nog de aanvullende vragen over het toekomstig verbruik. Immers, hoe je het ook went of keert, het gasverbruik zal afnemen en het verbruik van elektriciteit zal in de bedrijven toenemen. Denk daarbij aan het feit dat het elektriciteitsnet al vol is en we hebben met elkaar een giga-probleem om alle bedrijven op de Hemrik te kunnen laten investeren in duurzame oplossingen.
Door deze eerste inventarisatie brengen we, het E-team de Hemrik, het huidige verbruik en ook het verbruik op lange termijn in kaart. Hierdoor is het voor Liander, beheerder van het gas- en elektriciteitsnetwerk op de Hemrik, mogelijk in te spelen op het toekomstig verbruik.

Mocht je niet lukken4f086f19-81ec-8ce0-2aff-8f21ae8cd02f Machtigingsformulier Liander - Bedrijvenvereniging De Hemrik, om wat voor reden dan ook, om het Google-formulier in te vullen zoals in de mail verstuurd, dan kan je via deze link naar een word-document met dezelfde vragen die je kan downloaden en invullen.
Wil je het word-document mailen, graag voor 1 juni a.s., naar parkmanager@dehemrik.nl.

De link naar het google-formulier is, https://forms.gle/n3p9gv7e3tvxRgVs6

DUS VUL HET FORMULIER IN.
liander-cd310ec3 Machtigingsformulier Liander - Bedrijvenvereniging De Hemrik