Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Leeuwarden ontvangt Europese subsidies voor vergroening

04 april 2023
Gemeente Leeuwarden ontvangt twee Europese subsidies: één om bedrijventerrein de Hemrik te vergroenen en één om de aanpak tegen energiearmoede uit te breiden. De subsidies zijn toegekend aan 2 los van elkaar staande projecten die de gemeente samen met internationale partners uit Noordwest Europa heeft opgezet. Voor beide projecten ontvangt Leeuwarden ongeveer €500.000 uit het Interreg North West Europe fonds. Dit komt voor beide projecten neer op 60% van de totale projectkosten voor de gemeente.

Vergroenen bedrijventerrein De Hemrik
Het tweede project, IB Green (Industrial and Business parks Green), bestaat uit elf Europese partners en richt zich op de vergroening van bedrijventerreinen. Hiermee worden de bedrijventerreinen beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bedrijventerreinen zijn vaak erg versteend en daardoor extra vatbaar voor hittestress en wateroverlast bij heftige regenval. Leeuwarden wil het project gebruiken om bedrijventerrein De Hemrik te vergroenen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast of hittestress af. Omdat het water beter wordt opgenomen en vastgehouden in de ondergrond en hiermee op warmere dagen ook meer verkoeling geeft in de omgeving. Ook hoopt zij met de vergroening de biodiversiteit, de uitstraling en de economische aantrekkingskracht van het bedrijventerrein te vergroten.

Met de subsidie uit het project wil de gemeente de delen van De Hemrik die in gemeentebezit zijn vergroenen. Daarnaast zijn er plannen om een vergroeningscoach voor bedrijven aan te trekken. Deze coach zal bedrijven ondersteunen en ontzorgen bij het vergroenen van hun eigen terrein. IB Green past bij de gemeentelijke ambitie om voor 2035 in 50 warme gebieden meer schaduw en groen te creëren. Het project volgt op eerdere vergroeningsinitiatieven op De Hemrik, zoals het plaatsen van de BOSK-bomen bij bedrijven. IB Green loopt tot oktober 2026.

“Met de vergroening van de Hemrik slaan we meerdere vliegen in één klap. Niet alleen wordt het bedrijventerrein beter bestand tegen extreme hitte of regenval, maar de economische waarde van de Hemrik zal er ook door toe nemen. Groene bedrijventerreinen zijn namelijk aantrekkelijker voor bedrijven, werknemers én bezoekers.”
– Abel Reitsma, wethouder Economie
wadi-ce66c535 Leeuwarden ontvangt Europese subsidies voor vergroening - Bedrijvenvereniging De Hemrik