Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Laaggeletterdheid bij werknemers

26 januari 2023

Laaggeletterdheid is nog altijd een redelijk onbekend probleem op de arbeidsmarkt. We spreken over laaggeletterdheid wanneer men niet het taal- of rekenniveau heeft dat men aan het eind van een vmbo-, mbo 2- of mbo 3-opleiding zou moeten hebben.

In Nederland zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen van 16 tot 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze 1,8 miljoen mensen - in die leeftijd binnen de beroepsbevolking - heeft Nederlands als moedertaal. En meer dan de helft (57 procent) van de laaggeletterden werkt.

Laaggeletterdheid vaak oorzaak andere problematiekNiet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer heeft veel gevolgen. Het is vaak ook een onderliggende oorzaak van andere problematiek. Niet begrijpen wat er precies in de werkinstructie staat, schaamte en schulden maken of verergeren omdat de post ongelezen blijft liggen. Dit zijn voorbeelden van problemen waar je als1e882961-2536-7ab1-6f2d-15cfb7ab831c Laaggeletterdheid bij werknemers - Bedrijvenvereniging De Hemrik werknemer tegenaan kunt lopen als je de informatie niet goed genoeg begrijpt.

Vergeleken met niet-laaggeletterden geldt dat laaggeletterden:• vaker ziek zijn;• meer moeite hebben met digitale vaardigheden. Terwijl digitale vaardigheden steeds belangrijker zijn op de werkvloer;• vaker minder zelfredzaam zijn;• vaker financiële problemen hebben;• vaker schuldhulpverlening nodig hebben, en ze kunnen zelf vaak niet de juiste weg naar hulp vinden;• vaker minder gezond zijn en zich minder gezond voelen.Herkent u dit bij uw werknemers? Dit kan impact hebben op het gevoel van gezondheid van de medewerkers en op uw bedrijf. Samen kunnen we kijken wat u eraan kunt doen, of wie u in kunt schakelen.  

Wat levert het op voor werkgevers:• minder kosten door: lager ziekteverzuim, minder fouten op werk, werknemers halen sneller certificaten;• meer tevredenheid bij medewerkers en klanten;• meer inkomsten door hogere productiviteit.Middelen en mogelijkheden voor de werkgeverGemeente Leeuwarden biedt per werkgever eenmalig een kosteloos traject aan. De trajecten worden praktisch, op de werkvloer en op maat ingericht. Hiervoor werken we samen met het taalnetwerk binnen de gemeente. Hierbij zijn onder andere het Friesland College en dbieb aangesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Liemburg: janneke.liemburg@leeuwarden.nl of via 06 – 1151 9894.

Daarnaast is jaarlijks in de eerste twee maanden van het jaar de subsidie Tel mee met Taal aan te vragen. Met deze subsidie kunnen werkgevers de basisvaardigheden van werknemers verbeteren. De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag. Daarnaast is er altijd sprake van een eigen bijdrage. De subsidie vergoedt namelijk maximaal 67% van de kosten voor laaggeletterde werknemers. Het maximumbedrag per cursist is €1.500 voor werknemers. Voor meer informatie over deze subsidie kunt u terecht op Tel mee met Taal | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl). Of via Bert de Jong, adviseur Leerwerkloket Fryslân, T: 06 – 11 95 98 13, E: bert.dejong@leerwerkloket.nl.

Meer informatieWilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem ook dan contact op met Janneke Liemburg: janneke.liemburg@leeuwarden.nl of via 06 – 1151 9894.Kijk ook eens op: Aan de slag met Taal werkt! | Stichting Lezen en Schrijven
laaggel-efe7b183 Laaggeletterdheid bij werknemers - Bedrijvenvereniging De Hemrik