Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Enquête Keurmerk Veilig Ondernemen

21 mei 2024
De Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft voor 2024 als doelstelling om de ACHTSTE ster binnen te halen voor het keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen.
In de werkgroep KVO werken bedrijvenvereniging, ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Leeuwarden samen om de Hemrik schoon, heel en veilig te houden. De werkgroep heeft als doelstelling om de komende drie jaar de ster zeker te behouden. De werkgroep bestaat uit Rinnie Slof (Veiligheidszaken gem. Leeuwarden, Cor Bruinsma (wijkagent), Richard Bouma (Brandweer Leeuwarden, de ondernemers Koen Bolt (Orkaanwind),  Geert Bloemhof (SMI-groep), Abe Bosma (Speedcargo), Bert Olde Olthof (Multiservice de Oldehove) en parkmanager Harm Mink.
Maar de werkgroep kan het niet alleen!! Jullie medewerking wordt ook gevraagd.
Onderdeel van de hercertificering om de achtste ster te behalen is een representatieve enquête onder alle ondernemers (leden en niet-leden van de bedrijvenvereniging) op de Hemrik. Hoe meer ondernemers het invullen, hoe beter de enquête een beeld geeft van wat er leeft onder de ondernemers op de Hemrik. Het invullen van de enquête vergt slechts een paar minuten van uw kostbare tijd. Maar geeft wel als resultaat dat jullie op een schoon, heel en veilig bedrijventerrein uw werk mag doen.

Door het klikken op onderstaande link komt u op de afgeschermde enquête.
https://mkbnl.socratos.net/direct/hemrik2024

De werkgroep KVO stelt uw medewerking zeer op prijs. 

Namens de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen

Rinnie Slof, secretaris KVO-werkgroep, Harm Mink, parkmanager en lid KVO-werkgroep

N.B. Ook uw personeelsleden kunnen en mogen de enquête invullen, zo krijgen we een nog representatievere enquête.
kvo-452b16b5 Enquête Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijvenvereniging De Hemrik