Lid wordenvind het op de hemrik

Armoede raakt iedereen, ook ondernemers

13 oktober 2022

Helaas is de problematiek rond armoede, mede door de geëxplodeerde energiekosten, aan het groeien/toenemen.

In Fryslân zijn er momenteel 35.000 mensen die onder de armoedegrens leven; 14.000 van hen leven al minstens vier jaar in armoede. Van de mensen die in armoede leven in Fryslân zijn er ongeveer 9.000 werkende armen. Veel ondernemers hebben met armoede onder hun werknemers te maken zonder dat ze dit opmerken.

Armoede en chronische stress
Mensen die langdurig in armoede leven, hebben vaak te maken met chronische stress. Als je continu het gevoel hebt dat je onder spanning staat, of moet 'vechten' of 'vluchten' spreken we van chronische stress. Continu met problemen worden geconfronteerd; er mee naar bed gaan en er wakker mee worden. Niet leven maar overleven; van dag tot dag. Het niet hebben van uitdagingen en het ontbreken van toekomstperspectief. De allesomvattende uitzichtloosheid.

Hoe armoede te herkennen?

Er zijn verschillende signalen die te maken kunnen hebben met armoede/ schulden/ geldproblemen. Uiteraard is dit niet altijd het geval. We noemen 10 punten:

 1.  vragen om voorschotten
 2.  geen eten mee naar het werk
 3.  laaggeletterdheid (vragen brieven voor te lezen bijv)
 4.  vergeten werkkleding mee te nemen
 5.  verzuim met een vage redenen en/of vaak te laat komen
 6.  niet meedoen aan de vrijdag-snack
 7.  niet mee kunnen betalen aan een cadeau
 8.  vieze en/of stinkende kleding dragen
 9.  Niet lekker in je vel zitten, vaak verontwaardigd/verongelijkt of boos reageren
 10.  Loonbeslag en bewindvoering

Een persoonlijke situatie bespreken met werknemers kan een lastig punt zijn, maar in de meeste gevallen blijkt dit wel nodig te zijn om passende hulp te kunnen bieden.

Een ervaringscoach kan ondersteuning bieden. Om het voor werkgevers eenvoudiger te maken om met werknemers in gesprek te gaan, start PAS Fryslân binnenkort met de Opleiding Ervaringscoach. Deze ervaringscoaches hebben zelf het leven met armoede, schulden enz. achter de rug. Zij kunnen als geen ander aansluiting vinden bij mensen die nu nog wel met armoede te maken hebben.

Voordelen voor én de werknemer én de werkgever
Een Ervaringscoach kan ertoe bijdragen dat de werknemer die te maken heeft met armoede:

 1. minder uitval c.q. (ziekte)verzuim heeft (de kosten van ziekteverzuim van bijv. op 5% op te totale kosten, terugbrengt tot 2,5% per jaar)
 2. beter geconcentreerd haar/zijn werk kan doen
 3. een betere prestatie levert en minder fouten maakt
 4. een teamspeler wordt en er niet bijhangt
 5. weer/betere groeimogelijkheden heeft
 6. weer het vertrouwen van een werkgever krijgt
 7. meer continuïteit in aanwezigheid en prestaties
 8. een gelukkiger mens wordt met een tevreden werkgever

Samen met werkgevers
Als PAS Fryslân zouden we het een heel positief vinden als we rond het thema armoede, samen kunnen werken met ondernemers of met hun bedrijven of ondernemersverenigingen. Wij zijn van mening dat er door de overheden en/of hulp- en zorgpartijen veel te weinig op sociale projecten wordt samengewerkt met ondernemers. Dit terwijl er bij ondernemers juist veel kennis aanwezig is en ondernemers een breed netwerk hebben.

Meer informatie en contact opnemen
Werkgevers die met ons in overleg willen kunnen contact opnemen met Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân op telefoonnummer 0619284956 of via info@pas.frl Via dit mailadres kunt u ook uitgebreidere informatie over armoede en werknemers opvragen of het Projectplan Opleiding Ervaringscoach.

Met vriendelijke groet, Ayşe Wijmenga en Douwe Beimin

pas-aad138d9 Armoede raakt iedereen, ook ondernemers - Bedrijvenvereniging De Hemrik

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Polluxweg 20
8938 AZ Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl
© 2023 Bedrijvenvereniging De Hemrik