Lid wordenvind het op de hemrik

Raak-project

Beste ondernemer,
Zoals u wellicht al eens hebt gelezen, zijn we op uw bedrijventerrein De Hemrik begonnen met een onderzoek naar klimaatverandering en hoe we daar op bedrijventerreinen mee om moeten gaan. Welke knelpunten ontstaan daardoor, maar ook welke kansen kan dit creëren?
Afgelopen zomer hebben we een hele natte zomer gehad met een aantal grote buien. Op uw bedrijventerrein heeft dat op een aantal plekken voor wateroverlast gezorgd. Dat kan gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Vorig jaar hadden we een hele droge en hete zomer. Bij veel bedrijven heeft dat gezorgd voor hoge temperaturen op de werkplek. Dat kan leiden tot verminderd welzijn van de werknemers, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid, hoofdpijn of huidklachten. En dus een verminderde productiviteit.
Droogte, hitte en intensieve regenbuien zijn de drie belangrijkste onderwerpen van ons onderzoek naar klimaatverandering en wat dat betekent voor bedrijventerreinen. Aanpassing aan klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. De vraag van ons onderzoek is: wat hebben ondernemers nodig om klimaatadaptieve maatregelen te nemen, en wat kan de gemeente doen om ondernemers te stimuleren om hier mee bezig te gaan. Om meer inzicht te krijgen in wat u ervaart van klimaatverandering en wat uw wensen en belangen zijn, willen we u vragen om via de link hieronder een enquête in te vullen. De enquête is vooral zowel ondernemers als voor werknemers. U kunt de link dus doorsturen naar al uw werknemers.
Het invullen van de enquête kost 10 tot 15 minuten. De deadline voor het invullen is 29 oktober 2021.
Link naar de enquête: https://forms.gle/NnCeRpxffA2gPAARA

Deze enquête is onderdeel van het onderzoek Klimaatadaptieve bedrijventerreinen dat wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Van Hall Larenstein, in samenwerking met de gemeenten Groningen, Heerenveen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Assen, de waterschappen Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, de Friese Milieu Federatie, en groenbeheerders Donker Groen, Snoek Puur Groen en Witteveen Advies.
Heeft u vragen over deze enquête, of over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met projectleider Ineke Baan via ineke.baan@hvhl.nl of 058-2846392.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl