Lid wordenvind het op de hemrik

Bijeenkomst Lange Termijn Visie

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor een belangrijke bijeenkomst, waarop uw inbreng zeer gewaardeerd wordt en dat is de tweede bijeenkomst over de lange termijn visie van de Hemrik.
Het is meer dan anderhalf jaar geleden dat we over de lange termijn visie hebben gebrainstormd. Op woensdag 22 januari 2020 hebben we de eerste plannen op papier gezet. Na drie afgelaste bijeenkomst en meer dan een jaar met corona-beperkingen, kunnen we een tweede bijeenkomst houden.

Nog even een geheugensteuntje. Klik hier om de sheets met ideeën te bekijken die op 22 januari 2020 zijn gepresenteerd door de diverse groepen.

Intussen hebben de woordvoerders van de groepen een aantal gesprekken met elkaar gehad over de uitkomsten van de eerste bijeenkomst en hoe we een vervolg-bijeenkomst kunnen gaan oppakken. Zij willen graag met u van gedachten wisselen, uw nieuwe ideeën en inzichten aanhoren zodat we in het eerste kwartaal van 2022 de Lange Termijn Visie aan u kunnen voorleggen en presenteren.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 november bij Goinga aan de Apolloweg 6 en zal duren van 17.00 tot uiterlijk 20.00 uur. Halverwege de sessie is er gelegenheid om gebruik te maken van een overheerlijk buffet.

Uw inbreng in deze visie is van groot belang, alle bedrijven maken het bedrijvenpark de Hemrik tot wat het is en wat het gaat worden. Welke kant gaan we uit, wat verwacht u van de toekomst van de Hemrik, is de rol van onze vereniging nog de juiste, hoe wapenen we ons tegen de klimaatverandering etc. Kortom, alles wat u van belang vindt voor de lange termijn visie, kunt u inbrengen in deze dynamische bijeenkomst, onder leiding van Frans Scheepens van Brainfuel. Hierdoor wordt gewaarborgd dat alle meningen en ideeën aandacht krijgen en deel kunnen gaan uitmaken van de lange termijn visie. Deze visie komt niet onder in de la te liggen, maar dient als leidraad voor het bestuur en kan jaarlijks worden bijgesteld, als de realiteit daar om vraagt.
Kortom, mis deze bijeenkomst niet en laat uw stem horen op 9 november aanstaande. Het bestuur hoopt op een massale opkomst, zodat we met recht kunnen spreken van WIJ, DE HEMRIK!!
U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst tot en met 5 november door een mail te sturen naar secretaris@dehemrik.nl of bel/whatapp 06-29077737 (Harm Mink).

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl