Lid wordenvind het op de hemrik

Liander over elektriciteitsschaarste

Op 11 oktober heeft Oeds Kuipers, relatiemanager Friesland van Liander, een presentatie gegeven over de gevolgen van de congestie op het elektriciteitsnet. Congestie is tijdelijke file op het elektriciteitsnet. Op deze drukbezochte bijeenkomst is geconcludeerd dat het elektriciteitsnet vol zit, voor zowel levering aan bedrijveliander1n als teruglevering van opgewekte zonnestroom. Gebouweigenaren die zonnepanelen willen plaatsen op hun daken en ook willen terug leveren aan het net, hebben een probleem. Teruglevering is niet mogelijk. Wilt u uitbreiden en heeft u daarvoor meer elektriciteit nodig? Jammer gaat hem niet worden de komende tijd.
Wat u wel moet doen?? In elk geval uw zonneproject aanvragen (nadat u SDE beschikking heeft) bij Liander en ook uw aanvraag voor netverzwaring indienen bij Liander. U wordt dan na opdracht van uw offerte op de wachtlijst geplaatst en die wordt afgehandeld in volgorde van binnenkomst als er weer vermogen getransporteerd kan worden/congestie is opgeheven.

Er is een uitzondering.
Heeft u een netwerk aansluiting van maximaal 80 Amp ofwel 50 KW. dan kunt u nog wel via zonnepanelen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dat zijn zgn. “kleinverbruikers”.
Een voorbeeld; een aansluiting van 3x25 Amp, dit is circa 15kW, kan aangesloten worden en zonne-energie kan teruggeleverd worden. Mocht het net aangepast moeten worden, dan heeft Liander een aansluitplicht en zal dit z.s.m. uitvoeren.
De gegevens van uw netwerk vindt u op de jaarnota van uw energieleverancier.

liander2Liander werkt hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. In 2022 wordt een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe zware 10kV-kabel vanuit het onderstation Leeuwarden Centrale via schakelstations Grovestins over de gehele Hemrik. De totale kabel heeft maar liefst een lengte van 8,2 kilometer. Door de graafwerkzaamheden zal in 2022 zeker hier en daar overlast ontstaan. Wegen zullen open moeten en ook zal voor bedrijfstoegangen moeten worden gegraven. Maar hierdoor komt er weer ruimte voor netuitbreidingen en teruglevering via zonnepanelen. Ook voor groot-zakelijke verbruikers.

Klik hier voor de presentatie van Liander. Heeft u vragen over deze presentatie van Liander en/of vragen over uw eigen mogelijkheden voor netverzwaring of teruglevering via zon of wind, stuur dan een mail met uw vraag naar secretaris@dehemrik.nl. Dan worden uw vragen in een zending gestuurd naar Liander. U ontvangt dan van Liander rechtstreeks antwoord per mail. Gelet op de drukte bij Liander krijgt u niet per omgaande antwoord.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl