Lid wordenvind het op de hemrik

RAAK-project; een update

Het project Klimaatadaptieve bedrijventerreinen (KaBt) is van start gegaan. De eerste contacten met de bedrijven(verenigingen) zijn gelegd. En de eerste studenten hebben onderzoekjes uitgevoerd. In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de stand van zaken.

fdl weerstationPlaatsen weerstations
Begin juli zijn op alle zes bedrijventerreinen weerstations geplaatst. Projectingenieur Jesse Wagenaar heeft hiervoor contact gezocht met alle bedrijventerreinen in Friesland. In Groningen en Assen neemt de Hanzehogeschool de plaatsing voor hun rekening, onder leiding van Allard Roest. Rondom het plaatsen van de weerstations zal vanuit VHL een persbericht verstuurd worden over het project en de weerstations.
Vanuit De Hemrik is de vraag gekomen of de gegevens van het weerstation ‘live’ gevolgd kunnen worden. We gaan kijken hoe de weerstations digitaal kunnen gaan, zodat de gegevens op een website ingezien kunnen worden. Meer informatie hierover volgt nog.

Binnenmeters verspreiden
We zijn druk bezig binnenthermometerom op alle zes bedrijventerreinen zo’n twintig bedrijven te vinden waar we een binnenmeter kunnen plaatsen. Deze zullen in de week van 12-16 juli verspreid worden.
Gedurende de zomermaanden meten we dan de temperatuur op werkplekken in de bedrijven. Eind september halen we de binnenmeters weer op, en lezen we de gegevens uit.
In de bijlage vinden jullie een A4-tje dat met de binnenmeters meegegeven wordt (deze wordt per bedrijventerrein aangepast met logo’s en naam contactpersoon).
(noot red: inmiddels zijn er 20 bedrijven bereid gevonden om een binnenmeter te plaatsen)

Enquête uitzetten
In september gaan we bedrijven op alle zes bedrijventerreinen benaderen om ze te bevragen op beleving van klimaatverandering en belangen en wensen. We zullen in eerste instantie de bedrijven waar het weerstation staat of waar een binnenmeter ligt, benaderen hiervoor. In overleg met de bedrijvenverenigingen zullen we ook kijken hoe we andere bedrijven kunnen benaderen. 
We willen ook omwonenden bevragen op beleving en belangen. Maar daarvoor hebben we meer tijd nodig om voor te bereiden. Dat volgt daarom in een later stadium.

Ecologische inventarisaties
Deze zomer zullen op de bedrijventerreinen in Leeuwarden, Groningen en Oosterwolde ecologische inventarisaties naar laagvliegende insecten gedaan worden. Dit doen we door middel van plakstrips. De plakstrips zullen een paar dagen blijven staan. Ze zullen geplaatst worden als de weersverwachting goed genoeg is (warm en droog). Dus wanneer dit precies gebeurd, is afhankelijk van het weer. De plaatsing zal gebeuren in overleg met de bedrijvenverenigingen, en eventueel met bedrijven zelf. Volgend jaar gaan we de inventarisaties op alle bedrijventerreinen uitvoeren. Na de zomer gaan we met alle gemeenten in gesprek over (de uitbreiding van) de ecologische monitoring.

Studentenprojecten
De eerste studenten hebben onderzoeken uitgevoerd in het kader van het project. Eerstejaars studenten milieukunde hebben op de vijf bedrijventerreinen kleine onderzoekjes gedaan naar verharding, doorlaatbaarheid, aandeel groen en kwaliteit van het groen. Tweedejaars studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving hebben bij een aantal bedrijventerreinen een inventarisatie van de stakeholders gedaan, en onderzocht hoe deze stakeholders bij dit project betrokken kunnen worden.

De uitkomsten van deze onderzoeken komen voor de zomervakantie bij ons binnen. Na de zomervakantie zullen we de uitkomsten bekijken en verwerken.

Na de zomervakantie gaan een aantal studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving ontwerpen maken voor een aantal bedrijventerreinen. Ook zullen studenten van de opleiding Bos en Natuurbeheer in de specialisatie Toegepaste ecologie bezig gaan met plannen voor ecologie op één van de bedrijventerreinen. Ook gaan we verkennen of studenten Rentmeesterij kosten en opbrengsten van groenblauwe maatregelen kunnen gaan doorrekenen.

deelnemende bedrijven

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl