Lid wordenvind het op de hemrik

Bedrijfsruimtes voor binnenthermometers gevraagd

In het kader van het Raak-project wordt uw medewerking gevraagd. Het RAAK-project is een onderzoeksproject en samenwerkingsverband tussen Van Hall Larenstein, gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en de bedrijvenvereniging de Hemrik om plannen te maken voor klimaatadaptieve maatregelen op de Hemrik. In dit grootschalig project doen nog vijf bedrijventerreinen mee in Bolsward, Groningen, Heerenveen en Assen.. Lees hier meer over het Raak-project op de Hemrik.

Deze maand wordt een (buiten-)weerstation geplaatst op de Hemrik waar studenten regelmatig de gegevens van zullen uitlezen. Maar ook willen de studenten en projectleiders graag inzicht in het binnenklimaat in bedrijfsruimten. De vraag vanuit Van Hall Larenstein is dan ook:
Zijn er bedrijven die in de werkruimte een binnenthermometer willen plaatsen in hun werkruimte? Deze thermometer heeft slechts de afmetingen van een USB-stick.

Wat zijn de vereisten voor de binnenthermometers?
In de maanden juli, augustus en september willen we op meerdere plekken op het bedrijventerrein, in de bedrijven de binnentemperatuur meten.
Hiervoor worden u binnenthermometers ter grootte van een usb-stick ter beschikking gesteld, die na afloop van de drie maanden uitgelezen worden..
Elke bedrijf is geschikt. Als eis aan de ruimte in het bedrijf is alleen dat het een werkplek (dus niet de kantine bijvoorbeeld) moet zijn, en dat de meter niet in de volle zon moet liggen. We willen wel weten waar de meter heeft gelegen (soort ruimte, welke verdieping, noordkant, zuidkant enzovoort), zodat we na afloop met de gegevens conclusies kunnen trekken over hoe warm het waar wordt.
Er doen in het project vijf bedrijventerreinen mee. We willen op elk bedrijventerrein 10-15 meters plaatsen.

Indien u wilt meewerken aan bovenstaand project, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar Harm Mink, secretaris@dehemrik.nl. Voor 8 juli ontvangt u dan de binnenthermometer.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl