Lid wordenvind het op de hemrik

Schouwresultaten april 2021

Inleiding
In april is er op een bijzonder manier geschouwd. Gelet op de corona-maatregelen was een schouw in groepen niet toegestaan. Daarom is gekozen om ondernemers te vragen hun eigen straat en een aanliggende straat te schouwen. In tweetallen is het gelukt om de schouw vorm te geven. Dit verslag geeft de higtlights en de meest voorkomende opmerkingen weer.
Uiteindelijk is het gelukt alle straten, wegen en openbare ruimte te schouwen.
Een woord van dank is hier op zijn plaats alle betrokken ondernemers die hun steentje hebben bijgedragen aan de schouw.

Algemeen
De indruk is dat de Hemrik er goed bijstaat. Verreweg de meeste panden en terreinen staat er netjes en goed onderhouden bij. De uitzondering bevestigt de regel gaat zeker op voor het onderhoud van de panden.
Er is zeker ruimte voor vergroening van terreinen en ook de openbare ruimten, veelal gras, bieden kansen om de Hemrik bloemrijker te maken.

Samenvatting
Gelet op de staat van het onderhoud is de situatie met, pakweg, 4 jaar geleden verbeterd.
Aandacht vraagt:
• Stoepen, scheve en losliggende tegels. Geconstateerd in alle drie deelgebieden.
• Planetenlaan, rijweg en fietspaden hebben last van omhooggroeiende boomwortels
• Kruisingen waar pianomarkering op kan (en moet) worden aangebracht
• Zwerfvuil in water
• Vergroening van de Hemrik
• Bloemstroken aanbrengen in groenzones
• Goten en putten open houden voor een goede afwatering


Klik hier voor het uitgebreide verslag van de schouw.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl