Lid wordenvind het op de hemrik

Dagschouw 12 t.e.m. 16 april

In deze tijd is het lastig om elkaar te ontmoeten en bijeenkomsten te organiseren op de Hemrik. Misschien dat het tweede halfjaar van 2021 ruimte gaat bieden voor activiteiten waar we elkaar weer echt kunnen ontmoeten.
Voor november 2021 staat in elk geval de hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gepland. Deze driejaarlijkse certificering levert voor de werkgroep KVO flink wat werk op om alles op de rit te krijgen maar dat gaat zeker lukken.
Echter bij één onderdeel, de dagschouw, is uw hulp nodig en noodzakelijk. We hebben al eens een keer de schouw in de bus gedaan en de laatste twee keer vond deze op de fiets plaats waarbij de Hemrik was opgedeeld in deelgebieden waarbij in kleine groepen werd geschouwd.
In deze Coronatijd met de beperkende maatregelen hebben we gemeend toch de noodzakelijke schouw te gaan houden en wel op een bijzondere manier waarbij we de coronamaatregelen in acht kunnen nemen.
En voor de schouw is hulp nodig!!

Het verzoek van de werkgroep KVO is dan ook dat u, samen met een collega-ondernemer uw eigen straat en een aanliggende straat gaat schouwen en de werkgroep KVO daarover verslag uitbrengt. Hiervoor ontvangt u vrijdag de benodigde formulieren,
Het programma en schema voor de dagschouw is als volgt:
  • U meldt zich voor vrijdag 9 april om deel te nemen aan de schouw door een mail te sturen naar Harm Mink, secretaris@dehemrik.nl.
  • Harm maakt samen met de adviseur van de werkgroep KVO Esther Holman, gem. Leeuwarden, een indeling in tweetallen en geeft aan welk straten u gaat schouwen.
  • U ontvangt op vrijdag 10 april de gegevens met wie u gaat schouwen. Ook ontvangt u dan de formulieren per mail.
  • U schouwt in de periode 12 t.e.m. 16 april aan de hand van het schouwformulier.
  • Maak duidelijke omschrijvingen en opmerkingen met daarbij straat en huisnummer.
  • Maak ook foto's van de aangetroffen situatie en stuur deze samen met het formulier op.
  • U stuurt het schouwformulier op naar secretaris@dehemrik.nl.
  • Van de punten en opmerkingen in de schouw wordt een verslag gemaakt dat wordt gepubliceerd in deze nieuwsbrief.
Wij denken op deze manier een dagschouw te kunnen organiseren die voldoet aan de geldende coronamaatregelen en we voldoen met de schouw aan één van de eisen voor hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen.

DUS MELD U AAN EN HELP DE SCHOUW EEN SUCCES TE WORDEN.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl