Lid wordenvind het op de hemrik

Plannen 2021

We zijn er klaar voor!!!!
Wat staat er in 2021 gepland als activiteiten en bijeenkomsten. Uiteraard is alles onder voorbehoud van een versoepeling van de Corona-maatregelen maar we plaatsen wel een paar stippen op de horizon.

Lange termijn visie
Bovenaan staat het samen met de leden nader uitwerken van de lange termijn visie voor de Hemrik. De eerste en tot nu toe enige bijeenkomst hierover heeft op 28 januari vorig jaar plaatsgevonden. Hierna gooide Corona roet in het eten bij elke volgende geplande bijeenkomst. Het bestuur kiest er bewust niet voor om de vervolg-bijeenkomsten via een digitaal platform, Skype of Zoom, te organiseren. Iedereen heeft het ook wel een beetje gehad met het digitaal vergaderen. We proberen dit jaar zo veel mogelijk leden te betrekken bij de lange termijn visie en dat doen we in "live"-bijeenkomsten.
Dit jaar moet het zeker lukken om de lange termijn visie voor de Hemrik nader vorm te geven en uit te werken. Zodra er weer "live" kan worden vergaderd, ontvangt u een uitnodiging voor de tweede bijeenkomst over de lange termijn visie.

Activiteiten 2021
Op dinsdag 18 mei staat de jaarvergadering gepland, hopelijk op een bijzondere locatie.
Een praamtocht met aansluitende barbecue in de eerste helft van juli.
Woensdag 6 en 7 oktober de HEXPO2021. De beurs, business-event op de Hemrik. Met, voor, door en van ondernemers op de Hemrik. Nu er in maart geen BCDN wordt gehouden in het WTC Expo is dit een mooi moment om uw relaties uit te nodigen voor de HEXPO2021 en uw bedrijf in de schijnwerpers te plaatsen.
Op dinsdag 2 november is de hercertificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen door het KIWA. Voor deze hercertificering is wel uw medewerking nodig en wel in de vorm van het invullen van de digitale enquête over de Hemrik. U ontvangt een link naar de enquête in de laatste week van juni.
En misschien is er nog ruimte voor het organiseren van één of twee Burenestafettes.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl