Lid wordenvind het op de hemrik

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers.

Goedwillende ondernemers die keurig hun lasten afdragen lijden onder het feit dat er ondernemingen zijn die onder de radar werken… en daarmee veel geld verdienen.

geor crimDe onderwereld (bijv. de zogenaamde foute bedrijven) maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Zoals voor distributie van goederen, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Ook zijn criminelen vaak op zoek naar manieren om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Bijvoorbeeld door dit vermogen te investeren in vastgoed of op te voeren in de boekhouding van (met name dienstverlenende) bedrijven. Deze witwasconstructies zijn niet alleen een crimineel probleem, maar ook zeker een concurrentievervalsend probleem. De ervaring leert namelijk dat criminelen dikwijls dezelfde diensten aanbieden tegen een lagere prijs. De goedwerkende ondernemer lijdt hiervan schade.

De rijksoverheid heeft gemeenten de opdracht gegeven om “regie en coördinatie” te voeren op de aanpak van ondermijning. De gemeente Leeuwarden werkt daarom nauw samen met onder andere politie, belastingdienst, FIOD en OM en andere instanties om ondermijnende criminaliteit op te sporen en aan te pakken. Daarvoor zijn we echter ook afhankelijk van signalen die we uit de samenleving ontvangen. Mocht u signalen van ondermijnende criminaliteit hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen met team Veiligheid van de gemeente Leeuwarden via oov@leeuwarden.nl of telefonisch via 14058 .

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl