Lid wordenvind het op de hemrik

Steunmaatregelen gem. Leeuwarden inzake Coronacrisis

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden hebben in hun vergadering van gisteren, 24 maart, een pakket maatregelen kenbaar gemaakt om ondernemers te steunen in deze Coronacrisistijd.
De gemeente onderscheid voor haarzelf de volgende rollen:
  • Betaler;
  • Belastinginner;
  • Financier;

Betaler
De facturen worden versneld uitbetaald, ook facturen boven de € 10.000. Hierdoor kan worden voorkomen dat er bij bedrijven liquiditeitsproblemen ontstaan.

Belastinginner
Om ondernemers tegemoet te kunnen komen zal de gemeente als volgt handelen:
De volledige invordering voor reeds opgelegde aanslagen stop te zetten tot 1 juli 2020, dus geen aanmaningen en dwanginvordering. Dit geldt voor zowel ondernemers als inwoners.
De nog op te leggen ondernemersaanslagen opschorten tot 1 juli 2020, i.c. de eigenaren/gebruikers van niet-woningen, zoals bijvoorbeeld precariobelasting (terrassen) en toeristenbelasting.
Ontheffing verlenen voor de precario terrassen over de periode dat het terras vanwege coronamaatregelen niet kan worden benut.
LET WEL: Doorlopende automatische incasso’s kunnen ondernemers eventueel zelf storneren en stopzetten. De bedragen die niet zijn afgeschreven, worden opgeteld bij de resterende termijnen.

Zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis kunnen een beroep doen op de regeling Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers), wanneer zij aan de
voorwaarden voor deze regeling voldoen. Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) gaat deze regeling uitvoeren. Dit is de link naar het aanvragen naar de TOZO-regeling, https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/tozo-regeling-aanvragen/.

Financier
Het betreft hier de mogelijkheden tot het opschorten van aflossingsverplichtingen op verstrekte geldleningen/garantstellingen aan ondernemers. Wij kiezen hier niet voor een generieke lijn, wel voor maatwerkoplossingen per specifiek geval.

In deze link treft u de brief aan van B&W van Leeuwarden gericht aan de gemeenteraad over de steunmaatregelen. Ook een handig hulpmiddel is de poster van de gemeente met daarin vermeld de steunmaatregelen.

Wilt u meer informatie over de gemeentelijke steunmaatregelen? Neemt u dan contact op met Catharina Bijlsma, adviseur Gebiedszaken, Economie en Bedrijfsvoering, M 06-31963344 of via de mail catharina.bijlsma@leeuwarden.nl.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl