Lid wordenvind het op de hemrik

Cyber Security & IT Friesland College

Digitale informatie is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Onze hele maatschappij en elke organisatie daarin draait op informatie. Een organisatie kan ernstige verstoring van haar informatiestromen slechts korte tijd doorstaan. Het afgelopen jaar hebben studenten van het Friesland College bij diverse bedrijven op het bedrijventerrein de Hemrik resultaten van de Wifi scan besproken, daarbij hebben we ook gekeken naar algemene voorkomende werkzaamheden op het gebied van IT Security die ervoor zorgen dat de digitale veiligheid op orde is.

In overleg met de werkgroep Veiligheid willen we nu graag de volgende, verdiepende stap maken en inzetten op een IT Security scan bij uw bedrijf. Bij een IT Security scan nemen we echt even een kijkje achter de voordeur. We kijken dan naar uw digitale voetafdruk en pakken thema’s als malware, phishing en wachtwoordbeleid bij de kop. Na afloop van de IT Security scan maken de studenten een rapport over hun bevindingen met daarin adviezen om uw bedrijf digitaal weerbaar te maken. De IT Security scan is ontwikkeld door de Stichting Cyber Safety Noord Nederland en het Digital Trust Center in samenwerking met het Friesland College.

Het aanbod om een IT Security scan bij uw bedrijf te laten doen wordt gestimuleerd door het bestuur van de bedrijvenvereniging en de eerste 25 aanmeldingen krijgen dan ook de kosten voor de IT Security scan volledig vergoed. De kosten voor de scan bedragen € 125 en zullen ongeveer een dagdeel in beslag nemen, hierin zit o.a. een interview met de contactperso(o)n(en).

Heeft u belangstelling om IT Security binnen uw bedrijf te onderzoeken of speelt er een heel ander vraagstuk op het gebied van Cyber Security dan kunt u voor het maken van een afspraak met het Friesland College contact opnemen met Harm Mink, secretaris@dehemrik.nl of telefonisch 06-29077737.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl