Lid wordenvind het op de hemrik

Kennisbijeenkomst Klimaatadaptatie 25 november

Kom naar het Klimaatadaptatie event van VHG Regio Noord-Nederland op maandag 25 november

VHG Regio Noord Nederland nodigt u van harte uit voor het Klimaatadaptatie event op maandagmiddag 25 november van 13.00 tot 17.00 uur in de Energiecampus Leeuwarden. Een middag boordevol energie, bewustwording, inspiratie, innovaties, maar vooral actie. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid, zowel in het stedelijk als het landelijk gebied, waar in stedelijk gebied 70% van het oppervlakte eigendom is van particulieren. Het is van groot belang dat we ons in Nederland voorbereiden en stappen zetten voor deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in onze steden oplopen tot zo’n € 70 miljard in de periode tot 2050. De eerste bouwstenen hiervoor zijn gelegd met het Deltaplan ruimtelijke adaptatie.

Tijdens dit event nemen we u mee in de gevolgen van deze klimaatsverandering, handige praktijkvoorbeelden, een inspirerend verhaal over gebiedsontwikkeling met een gebiedslabel voor een toekomstbestendige leefomgeving. Daarnaast zal weervrouw Helga van Leur ons inspireren en meenemen in haar ervaringen met het klimaat en wat haar visie op deze grote opgave is, die we gezamenlijk zullen moeten aanpakken. Want met krachten bundelen, bereiken we het maximale resultaat!

Manifest De Levende Tuin

vhg1We worden ons gelukkig steeds meer bewust van onze omgeving en sorteren daarom voor op het behouden van een gezonde woon-, werk- en leefomgeving. De wetenschap is het er inmiddels over eens: Integraal vergroenen is noodzakelijk om het leefklimaat gezond, aantrekkelijk en veilig te houden. Hier is ook de kennis en ervaring voor nodig van grond-, weg- en waterbouwbedrijven, natuurorganisaties en de verbinding partijen vanuit Provincies en gemeenten om krachten te bundelen. Het beleid van de drie noordelijke provincies is erop gericht groen, duurzaamheid en veiligheid door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. En waar kan dat nu beter dan op schoolpleinen. Schoolpleinen zijn een plaats waar niet alleen kinderen, maar ook doel en beleid samen komen. De inrichting van de schoolpleinen worden gericht op gezonder, duurzamer en veiliger en de lesprogramma’s sluiten daarop aan. Daarom sluiten we dit event af met een interactie discussie. Dit is het startschot voor onder andere bedrijven, consumenten en overheden om actief de klimaatadaptatie op te pakken in de regio en om samen voor een gezonde en veilige toekomst te gaan voor iedereen.


Programma
2019 11 21 1

Locatie: Energiecampus Leeuwarden, Ynduksjewei 4, 8914 CA Leeuwarden.

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn bij dit event? Aanmelden kan via de website van de VHG. Ook als je gevestigd bent in een andere regio dan noord Nederland, ben je van harte welkom. Iemand meenemen? Dat kan! Vermeld dit dan bij je inschrijving.
Graag tot ziens op 25 november!

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl