Lid wordenvind het op de hemrik

Uitnodiging Klimaatadaptiviteit

Betreft: uitnodiging voor bijeenkomst op 4 novbember

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn derdejaarsstudenten van de opleiding Management van de Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden en zijn voor de gemeente Leeuwarden bezig met een project op de Hemrik. Met dit project maken wij een gebiedsontwikkelingsrichting(en) voor het bedrijventerrein de Hemrik met de focus op de klimaatadaptieviteit van het terrein.

In dit rapport richten wij ons op zowel fysieke als op sociale aspecten. Hierbij hoort ook een procesontwerp. Als onderdeel in het proces om tot een goede gebiedsontwikkeling, willen wij een interactieve sessie organiseren. In deze sessie is het de bedoeling dat de bedrijven gezamenlijk naar het gebied kijken, waarbij de sterktes- en zwaktes en kansen- en bedreigen worden geïnventariseerd. Deze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn in ons onderzoek ook geïnventariseerd maar voor een beter resultaat vonden wij het van belang dat de gebruikers van het gebied hier ook naar moeten/ mogen kijken.

Wij zouden het daarom enorm waarderen als u als bedrijfsvertegenwoordiger aanwezig kan zijn bij deze interactieve sessie. De sessie zal plaatsvinden in het Van Hall Larenstein, Agora 1 in Leeuwarden

Wij hopen dat u aanwezig kan zijn op maandag 4 november a.s. Aanvang van e interactieve sessie is 16.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vincent.hoogervorst@hvhl.nl

Met vriendelijke groeten,

Namens studenten VHL
Vincent Hoogervorst
Student Management van de Leefomgeving

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl