Lid wordenvind het op de hemrik

Politiecijfers 1e hj 2019


Het gaat goed op de Hemrik, aldus wijkagent Cor Bruinsma. Uit de cijfers blijkt dat er weinig wordt ingebroken bij bedrijven.
Wel is er sprake van inbraak, en bijkomende vernieling van buitenstaande auto’s en caravans.

Opmerkelijk is dat het aantal verkeersongevallen de laatste weken significant is gedaald.Niet alleen op de Planetenlaan maar op de gehele Hemrik is er sprake van weinig verkeersongevallen. Hieruit blijkt dat de aanpassingen op de Planetenlaan zeker resultaat oplevert. Wel bereiken wijkagent Cor Bruinsma signalen van meerdere auto’s met lekke banden op de Planetenlaan doordat de middengeleider niet volledig doorloopt van de ovonde naar de rotonde. Het verschil tussen een witte middenstreep en witte middengeleider is bijkbaar voor sommige automoblisten slecht te onderscheiden.

Wel nog een waarschuwing van Cor Bruinsma. In de vakantietijd is het inbrekersgilde nog steeds actief. Zij houden geen vakantie. Dus denk er om dat u deuren, ramen en hekken afsluit en controleer, sluit ook uw automatische deuren, die reageren op een bewegingssensor goed af. En meldt verdachte situaties en personen in de appgroep Hemrik Waakzaam. Marten Bosma, teamleider van Trigion, sluit zich graag bij deze woorden van Cor aan. Ook door alert te blijven op het goed afsluiten van uw bedrijf, voorkomt u dat Trigion of een ander beveiligingsbedrijf moet uitrijden voor een loos alarm.

N:B Aanmelden voor de whatsapp-groep de Hemrik Waakzaam kan door een appje te sturen naar Harm Mink, 06-29077737, met vermelding van uw naam en bedrijf. De Hemrik Waakzaam heeft inmidddels 125 leden.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl