Lid wordenvind het op de hemrik

Innovatiefonds gem. Leeuwarden

Goed nieuws! Vanaf nu is de regeling Innovatiefonds 2019-2020 van de gemeente Leeuwarden geopend.


Het afgelopen jaar zijn zeven innovatieve projecten van start gegaan met behulp van het Innovatiefonds! Veel van deze projecten stimuleren de circulaire economie of zijn interessante zorginnovaties. Mede door dit succes is besloten de regeling opnieuw open te stellen. Graag spreken we met innovatieve starters, bedrijven of kennisinstellingen over de projecten waar zij aan werken om te bespreken op welke wijze de gemeente Leeuwarden kan helpen bij het realiseren van de ambities. Dit kan overigens ook op andere manieren dan via het innovatiefonds. Zo helpen we ook graag bij uw huisvestingsvraagstukken, kunnen we u aan ons netwerk doorverbinden en daarnaast treden we soms op als launching customer.

Wat is het Innovatiefonds?
Het Innovatiefonds heeft als doel het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid in de gemeente Leeuwarden. Het fonds richt zich op projecten op het gebied van circulaire economie, watertechnologie, duurzame energie, agri-food en generieke innovatie.
Op de campussen, broedplaatsen en bedrijventerreinen in Leeuwarden wordt hard gewerkt aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.
Voor het stimuleren van innovatieve projecten, bedrijven en samenwerkingsverbanden hebben we het Innovatiefonds in het leven geroepen. Meer informatie en de aanmeldformulieren kunt u hier vinden:

https://ondernemend.leeuwarden.nl/nl/innovatiefonds-2018-2019

 Belangrijkste aandachtspunten
- Het Innovatiefonds is voor innovatieve producten/diensten/processen
- Het project dient uitgevoerd te worden in Leeuwarden
- Het project dient binnen één jaar na het verlenen van de bijdrage te worden uitgevoerd.
- Maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten van een project worden als bijdrage verleend.
- De minimale subsidie, lening of garantstelling dient tenminste € 12.500,- te bedragen.
- Er wordt maximaal € 40.000,- per aanvraag aan subsidie, lening of garantstelling verstrekt.
- Het project dient te worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen.

Heeft u zelf een innovatief idee of zijn er ondernemers binnen uw netwerk die ook aan deze vraagstukken werken én behoefte hebben aan een impuls vanuit het Innovatiefonds? Zet dan gerust deze informatie door of breng ons in contact met deze organisatie.
De informatie en de formulieren zijn ook beschikbaar in het Engels.

Het Leeuwarder innovatieklimaat hebben we geprobeerd te vangen in een korte film: https://vimeo.com/307072675

Graag gaan we over kansrijke projecten persoonlijk in gesprek!

Nick Boersma |  Adviseur Economische Zaken
E nick.boersma@leeuwarden.nl 
T (058) 750 5485 | +31 6 1526 4691

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl