Lid wordenvind het op de hemrik

Aanbieding RI&E en BHV

(tekst Compact Groep)

Beste ondernemer,
Via het secretariaat is ons ter ore gekomen dat veel ondernemers vragen hebben over de nieuwe Arbowetgeving, de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

en de bedrijfshulpverlening (BHV). Dat ondernemers vragen hebben over de nieuwe Arbowet, de RI&E en de BHV is niet zo verwonderlijk. Landelijk hebben 60% van de ondernemers deze bovengenoemde zaken nog niet op orde, terwijl het juist wel van belang is om deze zaken op orde te hebben.

Om hier duidelijkheid in te creëren heeft Douwe Sjoerd Heinsma, van de arbodienst Compact Groep op 7 maart j.l. tijdens de uitreiking van de 6e ster een presentatie gegeven over het belang van de RI&E en de BHV binnen een onderneming. De ondernemer heeft vele verantwoordelijkheden op zijn bordje liggen. Daarin behoren ook de verantwoordelijkheden op het gebied van de RI&E en de BHV. Ondanks dat de RI&E en de BHV al jaren een begrip zijn in de wereld van de Arbeidsomstandighedenwet, komen ze de afgelopen 2 jaar steeds vaker ter sprake. Dit alles heeft te maken met de recentste wijzigingen in de Arbowet, die per 1 juli 2017 zijn gaan gelden. 

In de vernieuwde Arbowet komt naar voren, dat iedere ondernemer met personeel een basiscontract moeten hebben afgesloten bij een gecertificeerde Arbodienst. Daarnaast komt hierin ook naar voren dat iedere ondernemer met personeel een preventiemedewerker moet hebben aangesteld. De preventiewerker biedt ondersteuning bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Bij ondernemingen kleiner dan 25 man personeel, dan mag de ondernemer de functie van preventiemedewerker zelf uitvoeren. Heeft u als ondernemer meer dan 25 werknemers dan moet de werkgever een werknemer aanstellen voor deze functie.

Eén van de taken van de preventiemedewerker is het (mede) opstellen van de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E is voor een onderneming met personeel een verplicht middel om de gezondheid en de veiligheid binnen de onderneming te bevorderen.
De Ri&E is een checklist waarin je inventariseert of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor de medewerkers. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd. Een belangrijk onderdeel binnen de RI&E is het Plan van Aanpak. Daarin staat beschreven welke maatregelen de ondernemer gaat nemen om de geconstateerde risico`s aan te pakken. Bij ondernemingen met minder dan 25 werknemers hoeft deze RI&E niet worden getoetst door een veiligheidskundige van de Arbodienst. Zijn er meer dan 25 werknemers werkzaam dan dient deze wel te worden getoetst. De RI&E en het Plan van Aanpak dienen jaarlijks te worden geëvalueerd.

Je moet als werkgever aantoonbaar kunnen maken, dat de preventiemedewerker voldoende inhoud zakenkundig is. Om hieraan te kunnen voldoen wordt er via de Compact Groep een cursus preventiemedewerker aangeboden. Hiermee voldoet een ondernemer aan de bovengenoemde norm en het stelt je in staat om zelfstandig de RI&E te kunnen uitvoeren.

Om de veiligheid binnen een onderneming te bevorderen, is een ondernemer met personeel ook wettelijk verplicht om de Bedrijfshulpverlening te regelen binnen zijn onderneming. Als er binnen uw onderneming een ongeval plaatsvindt wilt u natuurlijk ook dat u beschikt over bekwaam personeel die deze zorg kan bieden.

In de vernieuwde Arbowet die per 1 juli 2017 is gegaan heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) meer mogelijkheden gekregen om ondernemers sancties op te leggen bij het niet naleven van de bovenstaande regelgevingen en het basiscontract.

Als gecertificeerde Arbo Dienstverlening kunnen wij als de Compact Groep en mede Hemrik gevestigde, ondernemers ondersteuning bieden in de bovenstaande zaken. Op deze manier bevorderd u de veiligheid en gezondheid binnen uw onderneming en voldoet u aan de nieuwe wetgeving.

Via ons kunt u het volgende aanvragen:

- Preventiemedewerker Cursus
- Arbo (Basis) Contract
- (Mede) Uitvoeren van de RI&E
- BHV Cursus

Pakket 1: De Cursus preventiemedewerker + mede opstellen van de RI&E bij bedrijven tot 25 werknemers.
€ 750,- euro (of 62,50 per maand via automatische incasso)

Pakket 2: Basiscontract Arbodienstverlening op grond van verrichtingen € 1 euro per persoon, per maand
Cursus preventiemedewerker: € 195,- euro

Mede uitvoeren van de RI&E bij bedrijven tot 25 werknemers: € 555,- euro

BHV cursus: Prijs op aanvraag

Voor overige vragen kunt u met ons vrijblijvend contact opnemen op: 085- 273 8109

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl