Lid wordenvind het op de hemrik

Uitreiking zesde ster Keurmerk Veilig Ondernemen 7 maart a.s.

Het is de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gelukt om voor de zesde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen te bemachtigen. Met deze zesde ster (Continu Samenwerken) is de Hemrik koploper in Noord-Nederland. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van bedrijventerreinen te verbeteren. In de werkgroep KVO werken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen. De uitreiking van de zesde ster KVO vindt plaats op donderdag 7 maart bij de trampolinehal Streetjump Leeuwarden aan de Ceresweg 48. De zesde ster zal worden uitgereikt door Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland en wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van politie, brandweer, gemeente en bedrijvenvereniging en de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone.

Het programma voor de uitreiking is als volgt:

Tijd           Programma-onderdeel
16.00 uur Inloop leden en genodigden
16.15 uur Welkomstwoord René Kempen, voorzitter werkgroep KVO
16.20 uur Belang RI&E en BHV door Marcel Koster, Compact Groep
16.30 uur Korte toespraak Ferd Crone, burgemeester Leeuwarden
16.40 uur Toespraak en uitreiking 6e ster door Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland
17.30 uur Cybersecurity door het Friesland College
17.45 uur Hapje en drankje en rondleiding door Streetjump Leeuwarden
18.00 uur Buffet
19.30 uur Einde bijeenkomst
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar secretaris@hemrik.nl. Aanmelden kan tot en met 5 maart.

De noodzaak van BHV en RI&E

Per 1 juli 2017 is de arbo-wet inhoudelijk aangepast. In hoofdlijnen komt het er op neer dat iedere werkgever met minimaal 1 personeelslid weer aangesloten dient te zijn bij een arbodienst (lees kunnen beschikken over een bedrijfsarts). Bovendien dien je te beschikken over een preventiemedewerker en deze moet inhoudelijke zakenkundig zijn. Hoe maak je dit aantoonbaar? Ben je tot 25 medewerkers groot, dan mag je de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zelf uitvoeren. Op grond van de RI&E breng je de risico's in kaart aan welke de werknemers worden blootgesteld. De jaarlijkse BHV-training maakt in dit geval onderdeel uit van de RI&E. Hoe regel ik dit zelf?
Compact Werkt neemt de werkgever mee in de verplichtingen die er gelden, alles is er op gericht om de werkgever hem te ondersteunen zodat hij/zij activiteiten zelf kan gaan uitvoeren. Mocht hij/zij dat niet willen, kunnen wij dit (volledig) uit handen nemen.
Tijdens de presentatie krijgt u antwoord op bovenstaande vragen!

Cybersecurity: samenwerking Friesland College en de bedrijvenvereniging

Digitale informatie is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Onze hele maatschappij en elke organisatie daarin draait op informatie. Een organisatie kan ernstige verstoring van haar informatiestromen slechts korte tijd doorstaan. Voor de bedrijven op de Hemrik is dit een unieke gelegenheid om cybersafety te laten checken.
De bedrijvenverenigng de Hemrik en het Friesland College hebben een project ontwikkelt waarin bedrijven hun cybersafity kunnen laten checken door studenten, begeleid door docenten.

Het beveiligen van informatiesystemen en de informatie daarin is daarmee onontkoombaar geworden. Informatiebeveiliging is een complexe en veelzijdige discipline. Vandaar dat het Friesland College de Praktijkroute Cyber Security & IT vormgeeft uit een samenwerking met CMG. Actuele vraagstukken van bedrijven op het gebied van digitale veiligheid en bestrijding van cybercriminaliteit koppelen we aan theoretische kennis.

Wat doen we?

Netwerkbeveiliging, oftewel het beveiligen van computernetwerken, waaronder het oplossen van beveiligingsproblematiek van internet en netwerken voor draadloze communicatie en mobiele data.
Kijken naar menselijk gedrag en de onbedoelde effecten van hun handelen op de Cyber Safety van het bedrijf (van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam)
Middels diverse werkvormen, zoals interview met medewerkers en IT & Security scan, metingen naar risico's in de informatiebeveiliging

Inzet is het bedrijf en haar medewerkers bewust te maken van de kwetsbaarheden van de eigen digitale (werk) omgeving en inzicht te geven in de beste acties om – onder begeleiding van CMG samen met de studenten van het Friesland College- het bedrijf beter te beschermen. Tijdens de presentatie zullen we nader ingaan op (openbare) wifi-netwerken.
Op 8 maart ontvangt u de de nieuwsbrief waarin meer staat over het cybersecurity-project op de Hemrik. U kunt kosteloos deelnemen aan dit project, dus houd uw mailbox in de gaten.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl