Lid wordenvind het op de hemrik

Innovatiefonds gemeente Leeuwarden

Goed nieuws! De regeling Innovatiefonds van de gemeente Leeuwarden is nog steeds live en dat biedt kansen voor ondernemers! Met verschillende ondernemers zijn al gesprekken geweest en ook loopt er al een aantal mooie projecten. Om het fonds volledig te benutten, gaan we graag nog meer gesprekken aan met innovatieve bedrijven. 

Op de campussen, broedplaatsen en bedrijventerreinen in Leeuwarden wordt hard gewerkt aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Het Leeuwarder innovatieklimaat hebben we geprobeerd te vangen in een korte film, gepubliceerd via Ondernemend Leeuwarden: https://www.linkedin.com/company/ondernemendleeuwarden/  

Innovatiefonds
Voor het stimuleren van innovatieve projecten, bedrijven en samenwerkingsverbanden hebben we het Innovatiefonds in het leven geroepen. Meer informatie en de aanmeldformulieren vind je hier:
https://www.leeuwarden.nl/nl/innovatiefonds-2018-2019

De belangrijkste zaken op een rijtje:
Het Innovatiefonds is voor innovatieve producten/diensten/processen
Het project dient uitgevoerd te worden in Leeuwarden
Het project dient binnen één jaar na het verlenen van de bijdrage te worden uitgevoerd.
Maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten van een project worden als bijdrage verleend.
De minimale subsidie, lening of garantstelling dient tenminste € 12.500,- te bedragen.
Er wordt maximaal  € 40.000,- per aanvraag aan subsidie, lening of garantstelling verstrekt.
Het project dient te worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl