Lid wordenvind het op de hemrik

PI Leeuwarden: een unieke Burenestafette

Op 28 januari was het eindelijk zover. Ruim 100 leden gingen mee naar de PI Leeuwarden voor een rondleiding aldaar in het kader van de Burenestafette. En het werd een bijzondere rondleiding in de PI Leeuwarden.
Na een welkomswoord van Toon Molleman, directeur PI Leeuwarden, begon de daadwerkelijke rondleiding.Wat vooral opviel tijdens de rondleiding was deaandacht die men heeft voor een geslaagde terugkeer in de samenleving van de gedetineerden. De PI Leeuwarden wil graag opdrachten binnenkrijgen zodat er zinvol werk kan worden gedaan. Onderstaand treft u de bijdrage aan van de PI Leeuwarden waarvoor ik graag u aandacht vraag. Het zou toch fantastisch zijn dat, de Hemrik-bedrijven, als naaste buren, een bijdrage kunnen leveren aan de PI Leeuwarden.
Wat viel op tijdens de rondleiding? De cellen waren kleiner dan menig lid dacht en bij de gedachte dat je ook met zijn tweeën op één cel zit, vooral nu tijdens de verbouwing, was het idee dat het luxe cellen waren snel uit ieders gedachten verdwenen. Het is geen pretje om in de PI Leeuwarden te zitten. Alles moet worden ingepland voor de gedetineerden. Douchen op aanvraag, sporten op vaste tijden, bezoek ontvangen in overleg. Spontaan wat doen, is er niet bij.
Wat wel weer ruim was, waren de werkplaatsen. Hier werken gedetineerden aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Veelal zijn dit lichte, gemakkelijke, repeterende werkzaamheden.
Ook de introductiefilm die gedetineerden bij aanvang van hun detentie te zine krijgen, maakte veel indruk op de leden van de bedrijvenvereniging.
Kortom het was een interessante en unieke Burenestafette.
Onderstaand treft u de bijdrage aan van de PI Leeuwarden waarvoor ik nog uw speciale aandacht vraag. En gelukkig hebben we ook de foto's nog ondanks dat u uw mobiele telefoon niet mee mocht nemen, kunt u foto's van deze Burenestafette bekijken via deze link.

Samenwerking tussen gevangenis Leeuwarden en De Hemrik?

Vestigingsdirecteur Toon Molleman van PI Leeuwarden gaf het tijdens ons bezoek al aan: het zou mooi zijn wanneer de ondernemers van De Hemrik iets kunnen betekenen voor de gevangenis. Niemand is ergens toe verplicht, maar wellicht is er een samenwerking mogelijk. Op welke wijze u als ondernemer zaken kan doen met PI Leeuwarden licht de gevangenisdirecteur hieronder nog eens toe.

“Naast het opsluiten van gedetineerden en ze op een humane wijze hun straf te laten uitzitten hebben we ook als doel om een bijdrage te leveren aan een geslaagde terugkeer in de samenleving. We willen dat iemand beter de gevangenis uitgaat dan dat hij erin is gekomen. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle re-integratie is het hebben van een baan. Vandaar dat we hier tijdens detentie veel aandacht voor hebben. Mensen die in de gevangenis zitten, zijn halve dagen aan het werk. Zodat ze zinvol bezig zijn, maar op die manier leren ze ook arbeidsvaardigheden en kunnen ze werkervaring opdoen waar ze straks buiten iets aan hebben. We bieden verschillende werkzaamheden aan voor opdrachtgevers van buiten. Dus mocht een bedrijf van De Hemrik op zoek zijn naar wat extra handjes of een klus hebben voor kortere of langere tijd, dan zijn er zeker mogelijkheden. Er kan, in goed overleg veel, zo zijn er voorbeelden van gevangenissen waar een bedrijf van buiten een eigen machine neerzet, waar gedetineerden dagelijks werkzaamheden kunnen doen. ”

“We zijn als PI ook op zoek naar werkgevers die gedetineerden in de laatste fase van hun straf of na hun vrijlating een plek willen bieden. Een stageplek, een werkervaringsplek of mogelijk een betaalde baan. Gedetineerden die hiervoor in aanmerking komen, moeten aan verschillende eisen voldoen. Ze zijn uiteraard gemotiveerd en beschikken over bepaalde kwaliteiten. Er is altijd begeleiding vanuit de gevangenis. In ons interne re-integratiecentrum (RIC), waar jullie ook een kijkje hebben kunnen nemen tijdens het bezoek, hangen al verschillende vacatures. Dus mocht een bedrijf van De Hemrik iemand zoeken in een bepaald vakgebied, denk dan ook eens aan de vele potentiële arbeidskrachten die bij ons in de gevangenis zitten. Het RIC heeft goed zicht op de kwaliteiten van de gedetineerden en kan ervoor zorgen dat de geschikte personen in beeld komen. Financieel gezien is het aantrekkelijk om een (ex-)gedetineerde een werkplek te geven. Mocht het niet klikken dan wordt het dienstverband uiteraard beëindigd.”

“Als PI Leeuwarden hebben we een maatschappelijke opdracht. We leveren een bijdrage aan het veiliger maken van onze maatschappij. En we bieden mensen die een keer de fout zijn ingegaan een tweede kans. We helpen ze bij het opbouwen van een leven zonder criminaliteit. Dat doen we uiteraard niet alleen. Daarbij werken we samen met veel andere partijen en organisaties. Het zou heel mooi zijn wanneer ook enkele bedrijven van De Hemrik, als goede buren, een bijdrage willen leveren aan deze maatschappelijke taak.”

“Ik kan me goed voorstellen dat er vragen leven of dat dingen niet helemaal duidelijk zijn. Leg je eventuele vraag neer bij secretaris Harm Mink van De Hemrik of zoek contact met onze collega Lucy de Jong (staffunctionaris ketensamenwerking). Mailadres: l.d.jong@dji.minjus.nl. Telefoonnummer: 06-46624435. Tijdens jullie meer dan geslaagde bezoek aan onze inrichting hoorde ik al diverse positieve geluiden en kwamen de eerste ideeën voor een mogelijke samenwerking al op tafel. Het zou prachtig zijn om daadwerkelijk iets voor elkaar te kunnen betekenen."

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl