Lid wordenvind het op de hemrik

Burenestafette PI Leeuwarden, voorheen de Marwei

Het bestuur is verheugd en trots om u een unieke Burenestafette te mogen presenteren en wel naar de PI Leeuwarden, voorheen de Marwei, op maandag 28 januari. De start en ontvangst van deze Burenestafette is bij Auto Haaima aan de Coronaweg. Voor de transfer naar de PI Leeuwarden wordt gebruik gemaakt van een bus.
Er kunnen maximaal 100 personen mee en de groepsgrootte is maximaal 50 personen. Dit betekent dat we in twee groepen naar de PI Leeuwarden gaan. U mag bij uw opgave een voorkeur voor groep I of II opgeven maar gelet op de omvang van de groepen, kan van uw voorkeur worden afgeweken. U ontvangt op 24 januari de groepsindeling. 
Bij binnenkomst in de PI Leeuwarden doorloopt u het detectieproces. Dit betekent dat u ‘piepvrij’ naar binnen gaat. M.b.t. detectie gaat het vooral om ijzerwaren: aanstekers, mogelijk schoenen, sieraden, los geld, etc. Niet gezegd dat u het niet bij u mag hebben maar dit dient wel uit de zakken verwijderd te worden. Digitale gegevensdragers (mobiele telefoons, Ipads, laptops etc. zijn niet toegestaan). U dient zich bovendien te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Uw digitale gegevensdragers kunt u achterlaten bij Auto Haaima in een zakje met uw naam erop.
Om dit proces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen verzoek ik u uw naam en uw paspoort/id kaart nummer of rijbewijsnummer op voorhand door te geven bij uw aanmelding. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@hemrik.nl. Wilt u dit wel voor 23 januaridoen.

Het programma is als volgt:
Groep I   Groep II
16.30 u Inloop bij Auto Haaima   17.15 u Inloop bij Auto Haaima
17.00 u Per bus naar de PI Lwd   17.30 u Buffet
17.15 u Introductie PI Leeuwarden   18.45 u Per bus naar de PI Lwd
17.45 u Rondleiding   19.00 u Introductie PI Leeuwarden
18.45 u Vragenronde   19.30 u Rondleiding
19.00 u Per bus naar Auto Haaima   20.30 u Vragenronde
19.15 u Buffet   20.45 u Per bus naar Auto Haaima
21.00 u Hapje en drankje   21.00 u Hapje en drankje
21.30 u Einde Burenestafette   21.30 u Einde Burenestafette

Onderstaand de uitnodiging van de directeur van de PI Leeuwarden

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan de PI Leeuwarden op 28 januari 2019.
Velen rijden dagelijks langs de PI en vragen zich af wat er achter deze muren schuil gaat.
Wij laten u graag zien wat hier achter de muur gebeurt. We gaan eerst een korte presentatie geven en daarna krijgt u een rondleiding door het gebouw. 
Mogelijk kunnen we iets voor elkaar betekenen. Terugdringen van recidive is een belangrijk speerpunt voor de PI. We willen dat de maatschappij veiliger wordt en zetten daar dan ook op in. Eén van de zaken die belangrijk is dat iemand zinvolle dagbesteding heeft, bij voorkeur betaald werk. Mogelijk zijn er binnen uw bedrijf mogelijkheden voor een werkervaringsplaats, stageplek, betaalde baan of kunnen we een tender met elkaar ontwikkelen.

We verheugen ons op uw komst,

Toon Molleman, de vestigingsdirecteur

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl