Lid wordenvind het op de hemrik

Whatsappgroep de Hemrik

De leden van whatsappgroep de Hemrik zijn alert op verdachte situaties op de Hemrik en hanteert daarbij het SAAR-principe. Dat houdt het volgende in:

 • Signaleer (u ziet een verdachte situatie
 • Alarmeer (bel 112 of 0900-8844)
 • App (meld de situatie via WhatsApp)
 • Reageer (indien mogelijk naar de verdachte)

De whatsappgroep de Hemrik heeft inmiddels ruim 125 leden maar hoe meer leden zich melden voor deze whatsappgroep hoe beter we elkaar kunnen informeren over verdachte situaties. Dus meld u aan. Dat kan door een whatapp te sturen naar Harm Mink, 06-29077737. Vermeld daarin uw naam en bedrijfsnaam.

Wat is SAAR?
Whatsappgroep de Hemrik hanteert de SAAR methode. Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie. SAAR is een afkorting van:

 • Signaleer (u ziet een verdachte situatie)

 • Alarmeer (bel 112 of 0900-8844)

 • App (meld de situatie via WhatsApp)

 • Reageer (indien mogelijk naar verdachte)

Signaleren
Wanneer is een situatie verdacht?
De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan door iemand als verdacht ervaren worden. Wanneer u bij een bepaalde situatie een onbestemd onderbuikgevoel krijgt, dan is dat vaak een krachtig signaal dat er iets niet klopt.
Op zo’n moment is het zaak om volgens de SAAR methode te handelen. U kunt beter een keer te vaak alarm slaan dan een keer te weinig!
Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld:

 1. Verdachte personen op de Hemrik;

 2. Diefstal of inbraak;

 3. Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;

 4. Doorrijden na een aanrijding;

 5. Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie/AED verzoeken.

Alarmeren
In geval van genoemde situaties dient altijd éérst 112 of (voor minder urgente gevallen) 0900-8844 gebeld te worden.U beschrijft de situatie en geeft indien mogelijk een signalement van de dader(s). Een signalement geven is niet zo heel moeilijk. Bekijk de verdachte persoon minimaal één keer van top tot teen. Let hierbij met name op:

 • haarkleur / kapsel;

 • specifieke kenmerken (bril, baard, etc);

 • jas;

 • schoenen;

 • auto merk/type/kleur;

Maak indien mogelijk een foto of filmpje.

App’en

Nadat u de politie heeft gebeld, de situatie heeft beschreven en eventueel een signalement heeft gegeven, meld u de situatie in de WhatsApp-groep van uw wijk. Vermeld in uw bericht;

 1. Dat de politie reeds gebeld is.

 2. Het signalement, de looprichting of de verdachte handelingen. Foto’s van verdachten uitsluitend app’en als er daadwerkelijk een verdachte situatie is. Bewaar bij twijfel uw foto voor de politie.

 3. Wat u zelf gaat doen.

 4. De beheerder(s) van de buurtgroep waarin het bericht is geplaatst, beoordelen bij het lezen van het bericht of deze relevant is voor andere wijken en stuurt het bericht -indien nodig- door naar de omliggende buurtgroepen.

Reageren
Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid! 
Degene die de verdachte situatie ontdekt en de leden die het bericht via hun WhatsApp-groep ontvangen hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kunt u op de verdachte afstappen, op een veilige afstand observeren, de verdachte per fiets of auto volgen, etc. Dit is geheel afhankelijk van de persoon en situatie. Als gealarmeerde leden de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt deze nieuwe informatie zo snel mogelijke binnen de WhatsApp-groep gedeeld.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl