Lid wordenvind het op de hemrik

Ledenvergadering 20 april a.s.

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor de (smakelijke) jaarvergadering.

A  G E N D A   L E D E N V E R G A D E R I N G
Datum:           woensdag 20 april 2016
Tijd:               17.00 – 19.30 uur
Waar:             Galema Leeuwarden, Orionweg 51
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2015
 4. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen
 5. Jaarrekening 2015 en begroting 2016
  - toelichting door René Kempen, penningmeester
  - verslag kascommissie
  - benoeming nieuw lid kascommissie, aftredend Berend te Biesebeek
 6. Bestuurlijke zaken
  Bestuurssamenstelling
  -aftredend Tjitse Bouma (herkiesbaar)
  -aftredend Rob de Klerk (niet herkiesbaar)
   Het bestuur stelt voor Herman Kiestra te benoemen als bestuurslid ter vervanging van Rob  de Klerk.

  Overige bestuursaangelegenheden, toelichting door Gerke Wispelwey.
   
 7. Rondvraag
 8. Sluiting officiële gedeelte van de jaarvergadering

  Klik hier voor de notulen van de jaarvergadering van 18 mei 2015.
Na het officiële gedeelte is er een presentatie over CH2018 door Jan van Erve, hoofd Partnership en Commercie Leeuwarden-Fryslân 2018 .

Om 18.30 uur staat er een overheerlijk Aziatisch buffet en een drankje voor u klaar.
0
0
0
s2smodern

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl