Lid wordenvind het op de hemrik

Nieuws

Duurzaamheid

Waarom is het urgent om het bedrijventerrein te verduurzamen?

Bedrijventerreinen zijn veel meer verhard dan andere delen van de stad. Dat deze verharding leidt tot hogere temperaturen op warme dagen, en mogelijk wateroverlast bij hevig buien, is terug te zien in de Friese klimaatatlas. Het verduurzamen van het bedrijventerrein draagt sterk bij aan de vitaliteit van het terrein.

Hoe heeft jouw bedrijf baat bij het bestaan van deze werkgroep?

Naast onze intrinsieke wens om de wereld te verbeteren, willen we het voor bedrijven, werknemers en klanten aantrekkelijk maken om zich te vestigen op De Hemrik, er te werken en het gebied te bezoeken. Dit doen we o.a. door aanpassingen in de omgeving te initiëren, zodat het ook na hevige regenval of juist tijdens een lange droge periode alsnog goed vertoeven is op ons bedrijventerrein. Vanuit onze nauwe samenwerking met de werkgroep Energie (het E-team) werken we bovendien naar een oplossing voor het overbelaste energienetwerk toe.

Wat is de rol van de gemeente in het verduurzamen van De Hemrik?

Dankzij onze actieve bedrijvenvereniging kunnen we op de Hemrik vergroenen in samenwerking met de gemeente. Het overgrote deel van de oppervlakte is particulier eigendom. Maar een plan waarin de grenzen tussen bedrijven en tussen gemeente- en particuliere grond verdwijnen, is veel effectiever in verduurzaming. Hoe zou het zijn om van het bedrijventerrein een omgeving maken waar het ook in het weekend prettig vertoeven is?!

Wie zijn de leden van deze werkgroep?

Berend te Biesebeek - Zi-zz-ART, Camiel Hoogland - Hoogland BV, John Laridon - Tuinen met Gevoel, Andries Miedema - Miedema Bouwmaterialen, Harm Mink - Parkmanager Hemrik, Douwe Snoek - Snoek Puur Groen, Meryl van Vliet - SUP Loods

Lees artikel...

Laaggeletterdheid bij werknemers

Laaggeletterdheid bij werknemers

Laaggeletterdheid is nog altijd een redelijk onbekend probleem op de arbeidsmarkt. We spreken over laaggeletterdheid wanneer men niet het taal- of rekenniveau heeft dat men aan het eind van een vmbo-, mbo 2- of mbo 3-opleiding zou moeten hebben.

Lees artikel...

Kom je ook?? Feestelijke plaatsing van de eerste BOSK-boom op de Hemrik

Kom je ook?? Feestelijke plaatsing van de eerste BOSK-boom op de Hemrik

Op dinsdag 22 november plant wethouder Evert Stellingwerf de eerste BOSK-boom op bedrijventerrein de Hemrik bij Kooistra.com aan de Apolloweg 2.

Lees artikel...

Expositie en atelierdagen Doet Boersma

Expositie en atelierdagen Doet Boersma

Tentoonstelling: DOET BOERSMA (1958)

Lees artikel...

Armoede raakt iedereen, ook ondernemers

Armoede raakt iedereen, ook ondernemers

Helaas is de problematiek rond armoede, mede door de geëxplodeerde energiekosten, aan het groeien/toenemen.

Lees artikel...

Hemrik-TapasWandeltocht, locaties gezocht

Hemrik-TapasWandeltocht, locaties gezocht

Na de gezellige, leuke, vochtige praamtocht, afgesloten met een heerlijke barbecue, vraagt het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik jullie medewerking voor het organiseren van de eerste Hemrik-TapasWandeltocht.In september 2019 is er voor het laatst gestreden om de Hemrik-bokaal in de sporten kaatsen en jeu de boules. Ook dit jaar willen we een sportief evenement organiseren en wel de bovengenoemde Hemrik-TapasWandeltocht, de HTW. Maar dit kunnen we niet zonder jullie medewerking organiseren. De datum voor dit evenement is dinsdag 6 september.De opzet, we organiseren een wandeltocht over de Hemrik, langs en misschien ook door bedrijven op de Hemrik. Bij deze bedrijven krijgen de deelnemers lekkere tapas en een verfrissend drankje.De vraag is: wie wil in haar of zijn bedrijf beschikbaar stellen als locatie voor deze wandeltocht en tapas en een verfrissing uit delen aan de wandelaars? De tapas en verfrissingen worden voor je geregeld, De beschikbaarheid kan je opgeven door een mail te sturen naar secretaris@dehemrik.nl. We gaan dan aan de slag met het maken van diverse routes zodat niet alle deelnemers in één keer op dezelfde locatie zijn. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk maar eerst hebben we locaties nodig om dit sportieve evenement van de grond te tillen. Dus meld je bedrijf aan.N.B. De foto's van de praamtocht vind je in deze link.

Lees artikel...

Adopteer een BOSK-boom

Adopteer een BOSK-boom

2022 is het jaar van Bosk! Ondernemer, word jij de trotse eigenaar van een Bosk-boom?

Lees artikel...

Machtigingsformulier Liander

Machtigingsformulier Liander

Alle leden hebben via de mail  een link naar het machtigingsformulier ontvangen zodat het E-team van de Hemrik gegevens kan opvragen bij Liander

Lees artikel...

HEXPO2022

HEXPO2022

Driemaal is scheepsrecht en dat geldt ook voor het organiseren van de HEXPO2022.

Lees artikel...

De Hemrik sponsort Buurvrouw & Buurvrouw

De Hemrik sponsort Buurvrouw & Buurvrouw

Zeer regelmatig ontvangt de bedrijvenvereniging de Hemrik verzoeken voor een financiële bijdrage voor diverse activiteiten in Leeuwarden.

Lees artikel...

Rioleringsherstelwerkzaamheden op 17 locaties

Rioleringsherstelwerkzaamheden op 17 locaties

De riolering is op maar liefst 17 plaatsen kapot op de Hemrik. Maar gaat hersteld worden.

Lees artikel...

Ondernemers gezocht voor interview onderzoekscriptie

Ondernemers gezocht voor interview onderzoekscriptie

Ik zal mij even kort voorstellen, mijn naam is Frank de Haan en ik ben student aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Lees artikel...

Raak-project

Raak-project

Beste ondernemer,
Zoals u wellicht al eens hebt gelezen, zijn we op uw bedrijventerrein De Hemrik begonnen met een onderzoek naar klimaatverandering en hoe we daar op bedrijventerreinen mee om moeten gaan. Welke knelpunten ontstaan daardoor, maar ook welke kansen kan dit creëren?

Lees artikel...

Bijeenkomst Lange Termijn Visie

Bijeenkomst Lange Termijn Visie

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor een belangrijke bijeenkomst, waarop uw inbreng zeer gewaardeerd wordt en dat is de tweede bijeenkomst over de lange termijn visie van de Hemrik.

Lees artikel...

Liander over elektriciteitsschaarste

Liander over elektriciteitsschaarste

Op 11 oktober heeft Oeds Kuipers, relatiemanager Friesland van Liander, een presentatie gegeven over de gevolgen van de congestie op het elektriciteitsnet.

Lees artikel...

Liander, elektriciteitsschaarste, informatiebijeenkomst ma 11 oktober

Liander, elektriciteitsschaarste, informatiebijeenkomst ma 11 oktober

Ongetwijfeld heeft u berichten gelezen of nieuws gehoord over het vollopen van het elektriciteitsnet in Nederland, Friesland.

Lees artikel...

Zo kun je brand door zonnepanelen verkleinen

Zo kun je brand door zonnepanelen verkleinen

Heb je zonnepanelen of wil je ze laten plaatsen? Natuurlijk zijn ze duurzaam en besparen ze je heel wat energiekosten.

Lees artikel...

Meldpunt overlast gem. Leeuwarden

Meldpunt overlast gem. Leeuwarden

Heeft u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van uw woon-, werk- of leefomgeving? Geef dit door aan de gemeente.

Lees artikel...

Wanneer 112 bellen??

Wanneer 112 bellen??

Er is af en toe nog al eens verwarring over wanneer je moet kiezen voor 112, het spoednummer van de politie, brandweer en ambulancediensten.

Lees artikel...

RAAK-project; een update

RAAK-project; een update

Het project Klimaatadaptieve bedrijventerreinen (KaBt) is van start gegaan.

Lees artikel...

Whatsappgroep de Hemrik

Whatsappgroep de Hemrik

De leden van whatsappgroep de Hemrik zijn alert op verdachte situaties op de Hemrik en hanteert daarbij het SAAR-principe. Dat houdt het volgende in:

Lees artikel...

Bedrijfsruimtes voor binnenthermometers gevraagd

Bedrijfsruimtes voor binnenthermometers gevraagd

In het kader van het Raak-project wordt uw medewerking gevraagd. Het RAAK-project is een onderzoeksproject

Lees artikel...

Barbecue 6 juli a.s

Barbecue 6 juli a.s

We kunnen weer plannen maken voor komende maanden van 2021!!!! En dat gaan we doen!!

Lees artikel...

AED-overzicht de Hemrik

AED-overzicht de Hemrik

Het AED-overzicht is geactualiseerd. Klik hier om het overzicht te downloaden.

Lees artikel...

Klimaatadaptieve plannen voor de Hemrik

Klimaatadaptieve plannen voor de Hemrik

Onder leiding van Hogeschool Van Hall Larenstein zal de komende twee jaren onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden voor klimaatadaptatie op bedrijventerreinen.

Lees artikel...

Schouwresultaten april 2021

Schouwresultaten april 2021

Inleiding
In april is er op een bijzonder manier geschouwd. Gelet op de corona-maatregelen was een schouw in groepen niet toegestaan.

Lees artikel...

Wegwerkzaamheden De Hemrik 21 april

Wegwerkzaamheden De Hemrik 21 april

Vorig jaar heeft de gemeente een aantal vakken gevuld op onderstaande locaties.

Lees artikel...

Dagschouw 12 t.e.m. 16 april

Dagschouw 12 t.e.m. 16 april

In deze tijd is het lastig om elkaar te ontmoeten en bijeenkomsten te organiseren op de Hemrik.

Lees artikel...

Sneeuwruimen: deze bedrijven kunnen u helpen

Sneeuwruimen: deze bedrijven kunnen u helpen

Voor zondag en de dagen daarop wordt sneeuw voorspeld, Veel sneeuw......we wachten af welke weerman het juist heeft.

Lees artikel...

Innovatiesubsidie; de gemeente helpt u op weg

Innovatiesubsidie; de gemeente helpt u op weg

Vanuit de gemeente Leeuwarden wordt het bedrijfsleven gestimuleerd om te innoveren. Daarom biedt zij de mogelijkheid om u te adviseren over de

Lees artikel...

Plannen 2021

Plannen 2021

We zijn er klaar voor!!!!
Wat staat er in 2021 gepland als activiteiten en bijeenkomsten.

Lees artikel...

Elektriciteitsschaarste op de Hemrik

Elektriciteitsschaarste op de Hemrik

Donderdag 26 november heeft Liander de knelpunten gepresenteerd in een webinar over elektriciteitsschaarste

Lees artikel...

Digitaal koffiedrinken met wethouder Friso Douwstra

Digitaal koffiedrinken met wethouder Friso Douwstra

Beste ondernemer,

Komt u digitaal koffiedrinken met wethouder Friso Douwstra en team Economische Zaken

Lees artikel...

Jaarvergadering di 17 november

Jaarvergadering di 17 november

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarvergadering van de bedrijvenvereniging.

Lees artikel...

De Corona-regelingen TOA en WHOA

De Corona-regelingen TOA en WHOA

De rijksoverheid werkt hard aan maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen in de Corona-crisis. Nieuwe maatregelen zijn: Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en de Time-out-arrangement (TOA).

Lees artikel...

Friesland College zoekt stageplaatsen

Friesland College zoekt stageplaatsen

Door corona is er de afgelopen maanden een groot tekort ontstaan aan stageplekken, met name voor mbo’ers.

Lees artikel...

Glasvezel op de Hemrik

Glasvezel op de Hemrik

Betaalbaar glasvezel voor ondernemers. Het komt eraan!

Lees artikel...

Perenbomen, tweede ronde

Perenbomen, tweede ronde

Er zijn nog steeds perenbomen beschikbaar voor uw bedrijfsterrein. Dus aarzel niet om een aantal te reserveren voor een groen bedrijfsterrein.

Lees artikel...

Covid 19 teststraat opent op di 13 okt op de Hemrik

Covid 19 teststraat opent op di 13 okt op de Hemrik

Aanmelden voor een Covid 19-test kan op www.hethuisartslab.com of www.doedetest.nu

Lees artikel...

Essensterfte op de Hemrik

Essensterfte op de Hemrik

(tekst gemeente Leeuwarden)

Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland.

Lees artikel...

Week van de Veiligheid, wifi-scan

Week van de Veiligheid, wifi-scan

De Nationale Week van de Veiligheid is dit jaar van 5 tot en met 12 oktober.

Lees artikel...

Camera in Beeld, meld uw camera aan

Camera in Beeld, meld uw camera aan

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen vraagt nogmaal u aandacht voor het project Camera in Beeld van de Politie en hoopt dat u in grote getale uw camera wilt aanmelden.

Lees artikel...

Stevige impuls voor scholing en stageplaatsen

Stevige impuls voor scholing en stageplaatsen

Bedrijven en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor opleidingskosten van medewerkers en voor het begeleiden van een stagiair.

Lees artikel...

Meeting Junokade

Meeting Junokade

De politie van Leeuwarden heeft vrijdagavond 24 juli, 25 proces-verbalen opgemaakt in de omgeving van de Junokade.

Lees artikel...

Barbecue woensdag 8 juli

Barbecue woensdag 8 juli

Drie maanden lockdown, een recessie, krimp van de economie, horeca dicht, fitnessstudio\s dicht, steunmaatregelen, het nieuwe normaal, geen Burenestafette,

Lees artikel...

Start de Hemrik Vitaal

Start de Hemrik Vitaal

"In beweging blijven met lichaam en geest is nu belangrijker dan ooit", aldus neurowetenschapper Erik Schrerder.

Lees artikel...

Politienieuws apr-mei

Politienieuws apr-mei

De Coronacrisis zorgt voor minder criminaliteit en aangiftes op de Hemrik. Er gebeurt weinig, aldus wijkagent Cor Bruinsma.

Lees artikel...

Wegwerkzaamheden Uranusweg

Wegwerkzaamheden Uranusweg

Op donderdag 11 juni zal er in opdracht van de gemeente Leeuwarden asfalt worden uitgefreesd

Lees artikel...

Ga toch fietsen!

Ga toch fietsen!

Het mooie weer komt er aan, tijd om de auto te laten staan en te gaan fietsen naar het werk.

Lees artikel...

NIEUW: Parksharing de Hemrik

NIEUW: Parksharing de Hemrik

lokaal online deelplatform voor samenwerkende ondernemers

Lees artikel...

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers.

Lees artikel...

ICT-spreekuur Friesland College

ICT-spreekuur Friesland College

Heel veel ondernemers worden geraakt door de coronacrisis. Voor u als ondernemer op de Hemrik kan de strijd tegen het

Lees artikel...

Steunmaatregelen gem. Leeuwarden  inzake Coronacrisis

Steunmaatregelen gem. Leeuwarden inzake Coronacrisis

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden hebben in hun vergadering van gisteren, 24 maart, een pakket maatregelen kenbaar gemaakt

Lees artikel...

Banken en Coronamaatregelen

Banken en Coronamaatregelen

Op de websites van de diverse banken vindt u informatie over hun Coronamaatregelen voor bedrijven.

Lees artikel...

Compensatieregeling getroffen sectoren (bijna open)

Compensatieregeling getroffen sectoren (bijna open)

bron RVO.nl

Bent u als ondernemer getroffen door overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis?

Lees artikel...

Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open

Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open

bron RVO.nl

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten.

Lees artikel...

Kabinet versoepelt bijzonder uitstel van betaling als gevolg van corona-virus

Kabinet versoepelt bijzonder uitstel van betaling als gevolg van corona-virus

bron Belastingdienst

Bent u als ondernemer door de coronacrisis in financiële problemen gekomen? Dan kunt u voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen.

Lees artikel...

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

(bron Kamer van Koophandel)
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’,

Lees artikel...

Zwerfvuil op de Hemrik

Zwerfvuil op de Hemrik

Skrep, onderdeel van Zienn gevestigd aan de Pallasweg, biedt werkzaamheden aan voor mensen uit Leeuwarden die geen thuis of geen dak boven hun hoofd

Lees artikel...

Lange termijn visie; bijeenkomst wo 22 januari

Lange termijn visie; bijeenkomst wo 22 januari

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor een belangrijke bijeenkomst, waarop uw inbreng zeer gewaardeerd wordt,

Lees artikel...

Cyber Security & IT Friesland College

Cyber Security & IT Friesland College

Digitale informatie is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Onze hele maatschappij en elke organisatie daarin draait op informatie.

Lees artikel...

Kennisbijeenkomst Klimaatadaptatie 25 november

Kennisbijeenkomst Klimaatadaptatie 25 november

Kom naar het Klimaatadaptatie event van VHG Regio Noord-Nederland op maandag 25 november

Lees artikel...

BCDN2020; weer een Hemrik-plein

BCDN2020; weer een Hemrik-plein

Net als in dit jaar willen we de leden weer de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een Hemrik-Zwetteplein op de BCDN2020.

Lees artikel...

Wij Vikingen 10 december

Wij Vikingen 10 december

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor een vroege maar bijzondere kerstbijeenkomst op dinsdag 10 december.

Lees artikel...

Google Digitale werkplaats

Google Digitale werkplaats

Haal meer uit het internet!!!! Daarom komt Google vanaf 11 november naar Leeuwarden met haar Digitale Werkplaats.

Lees artikel...

Uitnodiging Klimaatadaptiviteit

Uitnodiging Klimaatadaptiviteit

Betreft: uitnodiging voor bijeenkomst op 4 novbember

Lees artikel...

Zon Op Dak

Zon Op Dak

Geachte Friese ondernemer,

Lees artikel...

Klimaattop Noord-Nederland

Klimaattop Noord-Nederland

UITNODIGING

Reis mee (zonder CO2)!

Lees artikel...

Verslag Dagschouw 14 mei

Verslag Dagschouw 14 mei

Op 14 mei is geschouwd op de Hemrik. Dit is gezamenlijk gebeurd door leden van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO),

Lees artikel...

Werk slim, Reis slim, Ga toch fietsen

Werk slim, Reis slim, Ga toch fietsen

Doe mee aan de fietsstimuleringsactie ‘Ga toch fietsen!’ van Werk Slim, Reis Slim / gemeente Leeuwarden.

Lees artikel...

Burenestafette 15 oktober

Burenestafette 15 oktober

Op dinsdag 15 oktober a.s. houdt de Bedrijvenvereniging de Hemrik weer een Burenestafette. Dit keer bezoeken we weer drie bedrijven.

Lees artikel...

Hemrik bokaal kaatsen en jeu de boules op woensdag 4 september

Hemrik bokaal kaatsen en jeu de boules op woensdag 4 september

De strijd om de HEMRIK-bokalen in de sporten jeu de boules en kaatsen, vindt dit jaar plaats op woensdag 4 september, aanvang 17.00 uur.

Lees artikel...

Graffitikunst tunnel

Graffitikunst tunnel

De voetgangerstunnel van het station Camminghaburen-de Hemrik wordt momenteel opgeknapt. Zo is al begonnen met het verwijderen van de tegels uit de tunnel. 

Lees artikel...

Politiecijfers 1e hj 2019

Politiecijfers 1e hj 2019


Het gaat goed op de Hemrik, aldus wijkagent Cor Bruinsma. Uit de cijfers blijkt dat er weinig wordt ingebroken bij bedrijven.

Lees artikel...

Kanopolotoernooi de Hydronauten

Kanopolotoernooi de Hydronauten

Ieder jaar organiseren we met de Leeuwardense kanovereniging de Hydronauten, het kanopolo toernooi Pylkwier.

Lees artikel...

Innovatiefonds gem. Leeuwarden

Innovatiefonds gem. Leeuwarden

Goed nieuws! Vanaf nu is de regeling Innovatiefonds 2019-2020 van de gemeente Leeuwarden geopend.

Lees artikel...

Buiten Beter app

Buiten Beter app

Meldingen naar de gemeente Leeuwarden over losliggende stoeptegels, wegverzakkingen, onkruid e.d., doet u heel handig met de Buiten Beter app.

Lees artikel...

Camera in Beeld (update)

Camera in Beeld (update)

Geachte leden van bedrijvenvereniging de Hemrik,

Ik ben Peter Janson, hoofdagent van politie Noord-Nederland, team Leeuwarden. Ik houd me bezig binnen team Leeuwarden met het project “camera in Beeld”.

Lees artikel...

Praamvaren en BBQ, woensdag 3 juli

Praamvaren en BBQ, woensdag 3 juli

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit om de zomer te vieren en daar wilt u natuurlijk ook bij zijn.

Lees artikel...

Opening Planetenlaan

Opening Planetenlaan

Aan alles komt een eind, zo ook aan de werkzaamheden op de Planetenlaan. De rotonde is in 2018 gereed gekomen

Lees artikel...

Nationale Datacenterdag

Nationale Datacenterdag

Datacenters spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Vrijwel alles wat online gebeurt, staat binnen de muren van een datacenter, een gebouw dat speciaal is ontworpen om het internet te faciliteren

Lees artikel...

Cybersafety

Cybersafety

Wagenwijd stond de ‘voordeur’ open bij tientallen bedrijven op De Hemrik in Leeuwarden, toen studenten van het Friesland College er in kaart brachten hoe goed de wifi-netwerken zijn beveiligd.

Lees artikel...

Jaarvergadering 15 mei

Jaarvergadering 15 mei

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor het bijwonen van  de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag15 mei a.s. 

Lees artikel...

Schouw op di 14 mei

Schouw op di 14 mei

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen nodigt u graag uit om mee te gaan schouwen op de Hemrik en wel op dinsdag 14 mei, aanvang 15.30 uur.

Lees artikel...

Exclusieve uitnodiging voor het grootste Testdrive Event van Nederland

Exclusieve uitnodiging voor het grootste Testdrive Event van Nederland

Toe aan een nieuwe leaseauto? Of benieuwd hoe die nieuwe Tesla, Audi of Volvo nou echt rijdt?

Lees artikel...

Aanbieding RI&E en BHV

Aanbieding RI&E en BHV

(tekst Compact Groep)

Beste ondernemer,
Via het secretariaat is ons ter ore gekomen dat veel ondernemers vragen hebben over de nieuwe Arbowetgeving, de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Lees artikel...

Burenestafette op 24 april

Burenestafette op 24 april

Burenestafette Dit keer bezoeken we twee bedrijven en dat heeft te maken met de omvang van de bedrijven. Deze Burenestafette brengt ons naar GEA Royal de Boer Stalinrichting en de Makro.

Lees artikel...

Wegaanpassingen Planetenlaan: inloopbijeenkomst op 15 april

Wegaanpassingen Planetenlaan: inloopbijeenkomst op 15 april

De eerste fase (de rotonde) van de herinrichting van de Planetenlaan is in 2018 afgerond. Op 29 april start de tweede fase,

Lees artikel...

Cybersafety-project op de Hemrik

Cybersafety-project op de Hemrik

Digitale informatie is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Onze hele maatschappij en elke organisatie daarin draait op informatie. Een organisatie kan ernstige verstoring van haar informatiestromen slechts korte tijd doorstaan.

Lees artikel...

Advies van uw wijkagent inzake diefstal bedrijfsauto's

Advies van uw wijkagent inzake diefstal bedrijfsauto's

De wijkagent vraag uw aandacht voor het volgende:

De laatste tijd zijn een aantal ondernemers van het bedrijventerrein De Hemrik slachtoffer geworden van een bedrijfsinbraak.

Lees artikel...

Hemrik-Zwetteplein op de BCDN2019: een netwerkborrel

Hemrik-Zwetteplein op de BCDN2019: een netwerkborrel

Nog 8 dagen en dan is het zover. Op 19 en 20 maart worden in het WTC Expo weer de Business Contact Dagen Noord (BCDN) gehouden en dit jaar is er een Hemrik-Zwetteplein waar maar liefst 25 leden van de Hemrik en de Zwette op vertegenwoordigd zijn. Het plein met de meeste deelnemers!!

Lees artikel...

Zon op het dak

Zon op het dak

De provincie en Fossylfrij Fryslân bieden bedrijven aan hen te helpen aan zonnepanelen op hun dak.

Lees artikel...

Uitreiking zesde ster Keurmerk Veilig Ondernemen 7 maart a.s.

Uitreiking zesde ster Keurmerk Veilig Ondernemen 7 maart a.s.

Het is de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gelukt om voor de zesde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen te bemachtigen. Met deze zesde ster (Continu Samenwerken) is de Hemrik koploper in Noord-Nederland.

Lees artikel...

Subsidiespreekuur gemeente Leeuwarden

Subsidiespreekuur gemeente Leeuwarden

Heeft u behoefte aan advies op maat met betrekking tot subsidies?
Dan nodigen we u uit om uw innovatieve plannen met ons te delen tijdens de Business Contact Dagen Noord (BCDN) op 19 en 20 maart.

Lees artikel...

Innovatiefonds gemeente Leeuwarden

Innovatiefonds gemeente Leeuwarden

Goed nieuws! De regeling Innovatiefonds van de gemeente Leeuwarden is nog steeds live en dat biedt kansen voor ondernemers! Met verschillende ondernemers zijn al gesprekken geweest en ook loopt er al een aantal mooie projecten.

Lees artikel...

PI Leeuwarden: een unieke Burenestafette

PI Leeuwarden: een unieke Burenestafette

Op 28 januari was het eindelijk zover. Ruim 100 leden gingen mee naar de PI Leeuwarden voor een rondleiding aldaar in het kader van de Burenestafette. En het werd een bijzondere rondleiding in de PI Leeuwarden.

Lees artikel...

Het Hemrik-plein op de BCDN2019

Het Hemrik-plein op de BCDN2019

Enige tijd terug bent u geînformeerd over het Hemrik-plein op de BCDN2019. Deze beurs wordt gehouden op 19 en 20 maart. Inmiddels hebben de volgende bedrijven hun deelname kenbaar gemaakt aan het Hemrik-plein: Makro, Nielsen Massey, Wiemers Lichtadvies, Artitude,

Lees artikel...

Burenestafette PI Leeuwarden, voorheen de Marwei

Burenestafette PI Leeuwarden, voorheen de Marwei

Het bestuur is verheugd en trots om u een unieke Burenestafette te mogen presenteren en wel naar de PI Leeuwarden, voorheen de Marwei, op maandag 28 januari. De start en ontvangst van deze Burenestafette is bij Auto Haaima aan de Coronaweg.

Lees artikel...

Uitreiking zesde ster Keurmerk Veilig Ondernemen

Uitreiking zesde ster Keurmerk Veilig Ondernemen

Op 7 maart, aanvang 16.30 uur zal de zesde ster Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) worden uitgereikt. Op 1 november heeft de werkgroep KVO van bedrijvenvereniging de Hemrik de audit gedaan en is hier met vlag en wimpel doorgekomen.

Lees artikel...

Project "Firtuele Sinnegreide"

Gratis rapport investeringen zonne-energie.

Overweegt u de aanschaf van zonnepanelen op uw bedrijfspand? Maar wilt u inzicht in de fiscale mogelijkheden en de subsidies waar u recht op heeft bij de aanschaf van zonnepanelen? De gemeente Leeuwarden heeft Synnovem Consultancy B.V. uit Dokkum gevraagd om kosteloos voor u in kaart te brengen of het interessant is om te investeren in zonnepanelen. 

Lees artikel...

Energie voor het MKB

Een onafhankelijk energieadvies voor uw bedrijf
De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden starten een uniek duurzaamheidsproject voor het MKB in de gemeente. Wilt u tot wel 60% energie besparen of uw eigen energie opwekken in uw bedrijfspand? Doe dan mee aan het project Energie voor MKB! U krijgt een complete energiescan van uw bedrijfspand en een actieplan om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn.

Lees artikel...

Rotonde Planetenlaan

Rotonde Planetenlaan

De werkzaamheden van Jansma Infra liggen perfect op schema. Zoals het nu staat gaat de rotonde maandag a.s. weer open.
Misschien tijd voor een feestje???

Lees artikel...

Subsidie spreekuur op 15 en 16 oktober

Op 15 en 16 oktober organiseert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met SNN, YnBusiness en provincie Fryslân subsidiespreekuren. Tijdens het spreekuur geven specialisten van deze organisaties advies over het projectplan, de aanvraag en kansrijke regelingen.

Om welke subsidies gaat het?
Alle openstaande subsidieregelingen zijn gericht op innovatieve projecten; van technologische innovatie tot organisatie-innovatie. Het spreekuur is specifiek bedoeld voor vragen over de volgende regelingen:

Lees artikel...

Gemeentelijke inloopbijeenkomst over de herinriching van de Planetenlaan op 3 september

Eind september starten de werkzaamheden aan de Planetenlaan. In de eerste fase wordt de rotonde aangelegd op de kruising van de Planetenlaan met de Saturnusweg/Poolsterweg. Door herinrichting van het gebied wordt de bereikbaarheid van de bedrijven beter. Ook wordt de verkeerssituatie veiliger.

Lees artikel...

Hemrik-bokaal op 11 september

Inmiddels hebben zich al 10 jeu de boules-teams en 6 kaatsparturen zich gemeld voor de strijd om de Hemrik-bokaal op dinsdag 11 september. Maar er kunnen nog meer teams en parturen bij. Er wordt gekaatst met een zachte bal en op een kaatsveld met speciale afmetingen. De jeu de boule-wedstrijd vindt weer plaats op het terrein van Tegelbedrijf H. van der Meulen. Op het hiernaast gelegen grasveld van Buro360 vindt het kaatsen plaats. In 2017 is de HEMRIK-bokaal gewonnen door DEM (kaatsen) en door Bourguignon (jeu de boules). Uiteraard staat er voor deelnemers en supporters een buffet (rond 18.00 uur), een hapje en een drankje klaar in de kantine van Buro360. Er zal ongetwijfeld weer fanatiek worden gestreden tussen de teams en parturen. 

Lees artikel...

DALO

DALO

(tekst gemeente Leeuwarden)
Herhaalde oproep aan ondernemers om zich in te schrijven in het DALO-systeem van de gemeente Leeuwarden.

Lees artikel...

Bijeenkomst Planetenlaan en de striijd om de Hemrik-bokaal

Bijeenkomst Planetenlaan en de striijd om de Hemrik-bokaal

U kunt alvast twee data en tijden noteren in uw agenda te weten:

Lees artikel...

Uitnodiging kennissessie dinsdag 3 juli 2018 ontdek alles over financiering tot €250.000

We hebben nog een klein aantal plekken beschikbaar voor de onderstaande bijeenkomst:
Het financieringslandschap voor ondernemers is continu in beweging. Financiering komt niet langer enkel bij traditionele (bancaire) partijen vandaan, maar is steeds vaker een combinatie van verschillende verstrekkers.

Lees artikel...

Starten in Duitsland

Starten in Duitsland

VOORBEREIDING: het sleutelwoord voor succes in Duitsland!

Masterclass Duitsland voor Noord-Nederlandse ondernemers gericht op eigen Plan van Aanpak!

Lees artikel...

Dagschouw dinsdag 5 juni a.s.

Dagschouw dinsdag 5 juni: een Hemrik-verkenning
De werkgroep KVO nodigt u graag uit om mee te gaan schouwen op de Hemrik en wel op dinsdag 5 juni, aanvang 14.00 uur.
Schouwen wil zeggen dat we naar allerlei zaken gaan kijken in het kader van Schoon, Heel en Veilig. Waar is het rommelig, waar ligt zwerfvuil, veel onkruid, slecht wegdek en illegale bewoning zijn zaken die tijdens de dagschouw aan de orde komen. De brandweer doet een eigen schouw op brandgevaarlijke situaties. Na de schouw is er tijd voor een nabespreking waarbij we alle door u ingebrachte punten zullen

Lees artikel...

Jaarvergadering 15 mei a.s.

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op 15 mei a.s. En het is op een bijzondere lokatie, namelijk het Fries Museum. Uiteraard gaan we na de jaarvergadering ook de expositie "ESCHER OP REIS" bezoeken.

Lees artikel...

Burenestafette 24 april

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor een Burenestafette op dinsdag 24 april a.s. Wij gaan op deze datum drie bedrijven aan de Orionweg bezoeken en wel Fitplan, Stedon en Trimm Design.

Lees artikel...

Algemene verordening gegevensbescherming per 25 mei van toepassing

Dit heeft voor bedrijven nogal wat consequenties voor de opslag en beveiliging van persoonsgegevens en data. Wilt u hier meer over weten, klik dan hier en u komt op de website van de autoriteit persoonsgegevens.
Indien u behoefte heeft aan bijeenkomst waarbij u wordt bijgepraat over alle ins en outs van de verordening, laat het dan weten aan het bestuur door een mail te sturen naar secretaris@hemrik.nl
De bedrijvenvereniging zal dan in april een bijeenkomst met deskundigen organiseren over dit onderwerp zodat u weet welke maatregelen u moet treffen voor 25 mei.

Lees artikel...

Het Hemrik-plein op de BCDN 2018

De BCDN 2018 zijn weer achter de rug. We kunnen terugkijken op twee geslaagde en drukke  dagen. Het plein had dit jaar een mooie open uitstraling wat betekende dat er veel aanloop naar het Hemrik-plein was. Ook was er een grote diversiteit in de bedrijven die een plaats gevonden hadden op het Hemrik-plein.
Op de eerste dag was er een zeer goed bezochte netwerkbijeenkomst op het Hemrik-plein. Het was er gezellig druk. Op de tweede dag was er de veiling van de schilderijen die gemaakt zijn door kunstenaar Gerrit Dijkstra van Artitude. Deze vier schilderijen zijn bij op bod verkocht en het financiële resultaat mocht er zijn. De opbrengst van maar liefst € 1.325 gaat naar de Stichting Rijk voor Arm.

Lees artikel...

(Vrij)kaarten Lost in the Greenhouse

(Vrij)kaarten Lost in the Greenhouse

De bedrijvenvereniging de Hemrik is er in geslaagd 100 kaarten te krijgen voor de voorstelling Lost in the Greenhouse in de kassen in Sexbierum op dinsdag 17 april.
Maar dat is nog niet alles, ook biedt uw bedrijvenvereniging u de mogelijkheid om te genieten van een een driegangen-diner in stijl. Van Bunzlau naar Boerenbont, van Stoofpot tot Bisos, van Wodka tot Beerenburg.

Lees artikel...

De nieuwe Planetenlaan

De verkeersveiligheid op de Hemrik wordt verbeterd!!! Uit de in 2015 gehouden enquête onder de leden van de bedrijvenvereniging, in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen, bleek dat u in grote getale de verkeersveiligheid een punt voor verbetering vond op de Hemrik. En dat heeft resultaat gehad!!

Lees artikel...

SNN Subsidiespreekuren 14, 19 en 21 maart

141312


Op 14, 19 en 21 maart organiseert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met SNN subsidiespreekuren. Tijdens het spreekuur geven specialisten van SNN advies over het projectplan, de aanvraag en kansrijke regelingen.

Lees artikel...

De Planetenlaan wordt veiliger!!

In 2018 gaat de gemeente aan de slag met het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het zuidelijke deel van bedrijventerrein Hemrik via de Planetenlaan.
Op de kruising van de Planetenlaan met de Saturnusweg/Poolsterweg wordt een rotonde aangelegd. Enkele andere aansluitingen op de Planetenlaan worden verbeterd om de bedrijven op de Hemrik beter en veiliger te ontsluiten.

Lees artikel...

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl