Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik
https://dehemrik.nl/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/674/wsp_logo-1612172792.jpg

WSP

Orionweg 28 , 8938 AH Leeuwarden

Bedrijfsdetails

Profiel

LievenseCSO is een middelgroot advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, water en omgevings-vraagstukken.
We zijn gespecialiseerd in waterbouw, ondergrondse leidingen, bodem en ruimtelijke planvorming.
Onze ruim 200 professionals zijn actief vanuit 10 kantoren in Nederland, Saoedi Arabië en Sint Maarten. Zij zetten zich met hun kennis en ervaring dagelijks in voor integrale en specialistische vraagstukken.
Onze focus ligt op delta’s, kustgebieden en riviervlakten. De menselijke activiteiten in deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden brengen specifieke infrastructurele en milieukundige vraagstukken met zich mee.
Onze medewerkers zijn inhoudelijk gedreven professionals die hun kennis in praktijk brengen en hun expertise willen verbreden en verdiepen. De hang naar kwaliteit zit in onze genen en trekt medewerkers en opdrachtgevers aan die zich hierin herkennen. Het gros van onze medewerkers heeft een achtergrond als civiel ingenieur of fysisch geograaf.

Opdrachtgevers

We werken voor overheden, het bedrijfsleven en binnen internationale samenwerkingsverbanden. Het klantenbestand van LievenseCSO is zeer divers en omvat meer dan 1.500 opdrachtgevers.

We onderscheiden hierbij de volgende klantsegmenten:
  • Rijkswaterstaat, waterschappen
  • Havenbedrijven
  • Ministeries, provincies en gemeentes
  • Kennisinstituten, universiteiten en hogescholen
  • Nutsbedrijven en netwerkbeheerders
  • Chemische en petrochemische industrie
  • Foodindustrie
  • Non-food industrie en maakbedrijven
  • Aannemers en afvalverwerkers
  • Vastgoedsector en ontwikkelaars

Missie

Zowel nationaal als internationaal staan we voor kwaliteit en innovatie . Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze vakgebieden voor wezenlijke samenlevingsvraagstukken. En erkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als duurzaam advies- en ingenieursbureau. Daarvoor werken we met onze opdrachtgevers en partners aan slimme en aansprekende oplossingen. Medewerkers vinden bij LievenseCSO een balans tussen intellectuele uitdaging, inspanning, prestatie, financiële beloning en privéleven.

Jaaromzet

De gecombineerde jaaromzet van Lievense en CSO bedraagt 23 miljoen euro. Hiermee behoort LievenseCSO tot Nederlands grootste advies- en ingenieursbureaus dat in particuliere handen is.

Ambitie

Toekomstbestendig beheer en ontwikkeling van de ruimte vraagt om specifieke deskundigheid. De samenleving stelt nieuwe vragen en het is onze ambitie hieraan tegemoet te blijven komen. Daarvoor dienen we onze disciplines verder uit te breiden, onszelf te blijven ontwikkelen om zo ons dienstenpakket te completeren als voorwaarde voor verdere nationale én internationale groei. 

Kaartlocatie