Lid wordenvind het op de hemrik
  • Overige
  • ST. Veehandelscentrum Noord-Nederland
https://dehemrik.nl/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/0/veemarkt-1607933600.jpg

ST. Veehandelscentrum Noord-Nederland

Siriusweg 6 , 8938 BB Leeuwarden

Bedrijfsdetails

DE VEEMARKT VERHUIST IN HET VOORJAAR 2021 NAAR DE SIRIUSWEG !!!

 “ De markt is het warm kloppende hart van elke vrije economie. Aanbod en vraag ontmoeten elkaar en bepalen in hun omvang de waarde van het goed. “
“ De objectivering van de verhouding tussen aanbieder en afnemer is het grote voordeel van een markt. “

De veemarkt van Leeuwarden kent zijn oorsprong in de 15-de eeuw. Waren het eerst jaarmarkten; vanaf begin 1500 werden in het Stadboek weekmarkten bijgeschreven (zaterdag’s). De aanvoer van met name runderen groeide in de 17-de eeuw dusdanig, dat Leeuwarden ’s zaterdags verstopt dreigde te raken. In 1697 werd de veemarkt verplaatst naar de rand van de stad om de binnenstad te ontlasten. De Leeuwarder markt groeide tussen veepest-, oorlogs- en overstromingsjaren onafgebroken door, hetgeen in 1874 aanleiding gaf tot het bouwen van een nieuwe markt. Kosten 78.000 gulden. Leeuwarden had toen een internationaal georiënteerde markt, want varkens en kalveren gingen veel naar Engeland. Na de Tweede Wereldoorlog stelde de gemeente een commissie in ‘ter bestudering van het veemarktvraagstuk’, die tot de slotsom kwam : verplaats de markt naar de open ruimte aan de westkant van de stad. En zo herrees in 1963 de Frieslandhal . Een overdekte markthal voor 10 miljoen gulden, plaatsbiedend voor ruim 4000 runderen en kalveren, 2000 schapen en 800 varkens. Na de brand in 1996 kwam er een totaal nieuwe accommodatie, inmiddels luisterend naar de naam WTC-expo centre. Na de uitbraak van MKZ in 2001 dreigden de veemarkten in Nederland het loodje te leggen. De eisen rond het verzamelen van vee werden dusdanig aangescherpt, dat particuliere veemarktexploitanten het niet zagen zitten om te investeren in een markt die krimpende was. Zo ontstond er een situatie , die uniek was in Nederland, namelijk de vrije veehandel ging de exploitatie van de veemarkt in Leeuwarden zelf ter hand nemen. Vanuit de NBHV afdeling friesland werd een bestuur opgericht onder de naam Stichting Veehandelcentrum Noord- Nederland (SVNN). Een ‘achtkoppig’ bestuur ging samen met de veehandel investeringen doen om dwars tegen alle stromen van regels en individuele belangen in datgene te waarborgen waarvoor men stond, namelijk ” vrije handel op een plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten”. Momenteel passeren jaarlijks 150.000 dieren de poort en de Stichting denkt dan ook serieus na over de toekomst , want als er een ding is wat de geschiedenis ons geleerd heeft is het wel dat een veemarkt moet meegaan met de tijd en dat betekend een accommodatie , waar het mogelijk is om runderen los aan te voeren en waar het wellicht weer mogelijk is om meerdere diersoorten tegelijkertijd te verhandelen.

Type:
Dienstverlener

Kaartlocatie

company map
Siriusweg 6 , 8938 BB Leeuwarden

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Apolloweg 6
8938 AT Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl
© 2023 Bedrijvenvereniging De Hemrik