Skip to main content
Lid wordenvind het op de hemrik

Duurzaamheid

Waarom is het urgent om het bedrijventerrein te verduurzamen?

Bedrijventerreinen zijn veel meer verhard dan andere delen van de stad. Dat deze verharding leidt tot hogere temperaturen op warme dagen, en mogelijk wateroverlast bij hevig buien, is terug te zien in de Friese klimaatatlas. Het verduurzamen van het bedrijventerrein draagt sterk bij aan de vitaliteit van het terrein.

Hoe heeft jouw bedrijf baat bij het bestaan van deze werkgroep?

Naast onze intrinsieke wens om de wereld te verbeteren, willen we het voor bedrijven, werknemers en klanten aantrekkelijk maken om zich te vestigen op De Hemrik, er te werken en het gebied te bezoeken. Dit doen we o.a. door aanpassingen in de omgeving te initiëren, zodat het ook na hevige regenval of juist tijdens een lange droge periode alsnog goed vertoeven is op ons bedrijventerrein. Vanuit onze nauwe samenwerking met de werkgroep Energie (het E-team) werken we bovendien naar een oplossing voor het overbelaste energienetwerk toe.

Wat is de rol van de gemeente in het verduurzamen van De Hemrik?

Dankzij onze actieve bedrijvenvereniging kunnen we op de Hemrik vergroenen in samenwerking met de gemeente. Het overgrote deel van de oppervlakte is particulier eigendom. Maar een plan waarin de grenzen tussen bedrijven en tussen gemeente- en particuliere grond verdwijnen, is veel effectiever in verduurzaming. Hoe zou het zijn om van het bedrijventerrein een omgeving maken waar het ook in het weekend prettig vertoeven is?!

Wie zijn de leden van deze werkgroep?

Berend te Biesebeek - Zi-zz-ART, Camiel Hoogland - Hoogland BV, John Laridon - Tuinen met Gevoel, Andries Miedema - Miedema Bouwmaterialen, Harm Mink - Parkmanager Hemrik, Douwe Snoek - Snoek Puur Groen, Meryl van Vliet - SUP Loods